Hệ thống thống kê xổ số hàng đầu
CHÚNG TÔI SỞ HỮU CÁC CÔNG CỤ GIÚP ĐƯA RA CON SỐ CÓ TỈ LỆ CAO NHẤT CÁC GÓI DỊCH VỤ BAO GỒM : VIP SONG THỦ 2 NGÀY, 3 NGÀY - BẠCH THỦ 2 NGÀY , 3 NGÀY - CÙNG CÁC THỐNG KÊ MIỄN PHÍ

Bạc Nhớ Chọn Lọc 3

Thống Kê bạc Nhớ gồm các thống kê :

Loto về theo đặc biệt                                           Loto về theo đầu câm

Loto về theo giải                                                  Loto về theo đuôi câm  

Loto về theo loto về nhiều nháy                         Loto về theo tổng câm

Bộ 2 loto về cùng nhau                                        Bộ 3 loto về cùng nhau

Bộ 4 loto về cùng nhau

Đây là những thống kê chọn lọc để đưa lên, là cơ sở cho cặp nuôi 3 ngày sau đó: 

02/04/2018

Hệ thống đang bảo trì

01/04/2018

Từ 01/01/2005 đến nay, trong 45 lần đặc biệt về 39. Lotto hay về trong 3 hôm sau

- Cặp 27-72 về 68 lần, trong đó: 20 lần ngày 1, 21 lần ngày 2, 27 lần ngày 3 

- Cặp 29-92 về 68 lần, trong đó: 26 lần ngày 1, 15 lần ngày 2, 27 lần ngày 3 Về 29 ngày 1

Trong 30 lần lotto 16,61 về 2 nháy gần đây, 2 cặp lotto thường về trong 3 ngày sau đó :

- Lotto 35-53 về 46 lần, trong đó : 13 lần ngày 1, 14 lần ngày 2, 19 lần ngày 3 

- Lotto 49-94 về 45 lần, trong đó : 18 lần ngày 1, 14 lần ngày 2, 13 lần ngày 3

31/03/2018

Từ 01/01/2005 đến nay, trong 45 lần đặc biệt về 00. Lotto hay về trong 3 hôm sau

- Cặp 03-30 về 71 lần, trong đó: 24 lần ngày 1, 23 lần ngày 2, 24 lần ngày 3 

- Cặp 05-50 về 67 lần, trong đó: 20 lần ngày 1, 23 lần ngày 2, 24 lần ngày 3 Về 05 ngày 2

Trong 30 lần lotto 23,32 về 2 nháy gần đây, 2 cặp lotto thường về trong 3 ngày sau đó :

- Lotto 12-21 về 48 lần, trong đó : 19 lần ngày 1, 14 lần ngày 2, 15 lần ngày 3 Về 12** ngày 1

- Lotto 67-76 về 47 lần, trong đó : 17 lần ngày 1, 15 lần ngày 2, 15 lần ngày 3 Về 76** ngày 2

30/03/2018

Từ 01/01/2005 đến nay, trong 45 lần đặc biệt về 68. Lotto hay về trong 3 hôm sau

- Cặp 01-10 về 64 lần, trong đó: 19 lần ngày 1, 20 lần ngày 2, 25 lần ngày 3 Về 01,10 ngày 1

- Cặp 69-96 về 64 lần, trong đó: 22 lần ngày 1, 16 lần ngày 2, 26 lần ngày 3 Về 96** ngày 3

Trong 30 lần lotto 35,53 về 2 nháy gần đây, 2 cặp lotto thường về trong 3 ngày sau đó :

- Lotto 37-73 về 49 lần, trong đó : 17 lần ngày 1, 17 lần ngày 2, 15 lần ngày 3 

- Lotto 15-51 về 48 lần, trong đó : 18 lần ngày 1, 13 lần ngày 2, 17 lần ngày 3 Về 15 ngày 3

29/03/2018

Từ 01/01/2005 đến nay, trong 45 lần đặc biệt về 88. Lotto hay về trong 3 hôm sau

- Cặp 56-65 về 68 lần, trong đó: 22 lần ngày 1, 22 lần ngày 2, 24 lần ngày 3 Về 65 ngày 1

- Cặp 11-66 về 63 lần, trong đó: 18 lần ngày 1, 26 lần ngày 2, 19 lần ngày 3 Về 11** ngày 2

Trong 30 lần lotto 23,32 về 2 nháy gần đây, 2 cặp lotto thường về trong 3 ngày sau đó :

- Lotto 12-21 về 49 lần, trong đó : 19 lần ngày 1, 15 lần ngày 2, 15 lần ngày 3 Về 12** ngày 3

- Lotto 19-91 về 48 lần, trong đó : 14 lần ngày 1, 16 lần ngày 2, 18 lần ngày 3 

28/03/2018

Từ 01/01/2005 đến nay, trong 45 lần đặc biệt về 67. Lotto hay về trong 3 hôm sau

- Cặp 46-64 về 64 lần, trong đó: 25 lần ngày 1, 20 lần ngày 2, 19 lần ngày 3 Về 64 ngày 1

- Cặp 47-74 về 64 lần, trong đó: 22 lần ngày 1, 22 lần ngày 2, 20 lần ngày 3 Về 47 ngày 2

Trong 30 lần lotto 05,50 về 2 nháy gần đây, 2 cặp lotto thường về trong 3 ngày sau đó :

- Lotto 22-77 về 50 lần, trong đó : 15 lần ngày 1, 19 lần ngày 2, 16 lần ngày 3 

- Lotto 49-94 về 47 lần, trong đó : 17 lần ngày 1, 15 lần ngày 2, 15 lần ngày 3 Về 94 ngày 1

27/03/2018

Từ 01/01/2005 đến nay, trong 45 lần đặc biệt về 23. Lotto hay về trong 3 hôm sau

- Cặp 33-88 về 64 lần, trong đó: 24 lần ngày 1, 20 lần ngày 2, 20 lần ngày 3 Về 88** ngày 2

- Cặp 36-63 về 63 lần, trong đó: 23 lần ngày 1, 17 lần ngày 2, 23 lần ngày 3 

Trong 30 lần lotto 69,96 về 3 nháy gần đây, 2 cặp lotto thường về trong 3 ngày sau đó :

- Lotto 35-53 về 45 lần, trong đó : 21 lần ngày 1, 10 lần ngày 2, 14 lần ngày 3 Về 35** ngày 3

- Lotto 04-40 về 43 lần, trong đó : 15 lần ngày 1, 16 lần ngày 2, 12 lần ngày 3