Hệ thống thống kê xổ số hàng đầu
CHÚNG TÔI SỞ HỮU CÁC CÔNG CỤ GIÚP ĐƯA RA CON SỐ CÓ TỈ LỆ CAO NHẤT CÁC GÓI DỊCH VỤ BAO GỒM : VIP SONG THỦ 2 NGÀY, 3 NGÀY - BẠCH THỦ 2 NGÀY , 3 NGÀY - CÙNG CÁC THỐNG KÊ MIỄN PHÍ

Bạc Nhớ Chọn Lọc 3

Thống Kê bạc Nhớ gồm các thống kê :

Loto về theo đặc biệt                                           Loto về theo đầu câm

Loto về theo giải                                                  Loto về theo đuôi câm  

Loto về theo loto về nhiều nháy                         Loto về theo tổng câm

Bộ 2 loto về cùng nhau                                        Bộ 3 loto về cùng nhau

Bộ 4 loto về cùng nhau

Đây là những thống kê chọn lọc để đưa lên, là cơ sở cho cặp nuôi 3 ngày sau đó: 

13/02/2018

Nghỉ Tết : từ ngày 13/02 đến 21/02

Lonuoi xin chúc các bạn năm mới sức khoẻ , may mắn phát tài phát lộc.

Chúng tôi xin hứa sẽ trở lại mạnh mẽ trong năm 2018!

12/02/2018

Từ 01/01/2005 đến nay, trong 45 lần đặc biệt về 68. Lotto hay về trong 3 hôm sau

- Cặp 01-10 về 69 lần, trong đó: 19 lần ngày 1, 20 lần ngày 2, 25 lần ngày 3 

- Cặp 69-96 về 63 lần, trong đó: 22 lần ngày 1, 16 lần ngày 2, 15 lần ngày 3 

Trong 30 lần lotto 37,73 về 3 nháy gần đây, 2 cặp lotto thường về trong 3 ngày sau đó :

- Lotto 05-50 về 45 lần, trong đó : 15 lần ngày 1, 14 lần ngày 2, 16 lần ngày 3 Về 50 ngày 1

- Lotto 34-43 về 44 lần, trong đó : 20 lần ngày 1, 12 lần ngày 2, 12 lần ngày 3

11/02/2018

Từ 01/01/2005 đến nay, trong 45 lần đặc biệt về 81. Lotto hay về trong 3 hôm sau

- Cặp 47-74 về 73 lần, trong đó: 26 lần ngày 1, 23 lần ngày 2, 24 lần ngày 3 Về 74 ngày 1

- Cặp 12-21 về 67 lần, trong đó: 24 lần ngày 1, 25 lần ngày 2, 18 lần ngày 3 Về 12,21 ngày 1

Trong 30 lần lotto 03,30 về 2 nháy gần đây, 2 cặp lotto thường về trong 3 ngày sau đó :

- Lotto 09-90 về 49 lần, trong đó : 14 lần ngày 1, 21 lần ngày 2, 14 lần ngày 3 Về 37*** ngày 1

- Lotto 37-73 về 49 lần, trong đó : 13 lần ngày 1, 20 lần ngày 2, 16 lần ngày 3

10/02/2018

Từ 01/01/2005 đến nay, trong 45 lần đặc biệt về 25. Lotto hay về trong 3 hôm sau

- Cặp 36-63 về 69 lần, trong đó: 26 lần ngày 1, 21 lần ngày 2, 22 lần ngày 3 Về 36,63 ngày 2

- Cặp 01-10 về 66 lần, trong đó: 19 lần ngày 1, 24 lần ngày 2, 23 lần ngày 3 Về 10 ngày 1

Trong 30 lần lotto 68,86 về 3 nháy gần đây, 2 cặp lotto thường về trong 3 ngày sau đó :

- Lotto 38-83 về 49 lần, trong đó : 13 lần ngày 1, 15 lần ngày 2, 21 lần ngày 3 Về 38,83 ngày 1

- Lotto 16-61 về 44 lần, trong đó : 15 lần ngày 1, 16 lần ngày 2, 13 lần ngày 3 Về 16 ngày 1

09/02/2018

Từ 01/01/2005 đến nay, trong 45 lần đặc biệt về 75. Lotto hay về trong 3 hôm sau

- Cặp 38-83 về 65 lần, trong đó: 21 lần ngày 1, 25 lần ngày 2, 19 lần ngày 3 Về 38,83 ngày 2

- Cặp 24-42 về 64 lần, trong đó: 19 lần ngày 1, 23 lần ngày 2, 22 lần ngày 3 Về 42 ngày 1

Trong 30 lần lotto 15,51 về 2 nháy gần đây, 2 cặp lotto thường về trong 3 ngày sau đó :

- Lotto 37-73 về 48 lần, trong đó : 15 lần ngày 1, 18 lần ngày 2, 15 lần ngày 3 Về 73 ngày 2

- Lotto 34-43 về 47 lần, trong đó : 16 lần ngày 1, 16 lần ngày 2, 15 lần ngày 3

08/02/2018

Từ 01/01/2005 đến nay, trong 45 lần đặc biệt về 25. Lotto hay về trong 3 hôm sau

- Cặp 36-63 về 70 lần, trong đó: 26 lần ngày 1, 22 lần ngày 2, 22 lần ngày 3 

- Cặp 01-10 về 66 lần, trong đó: 19 lần ngày 1, 24 lần ngày 2, 23 lần ngày 3 Về 01 ngày 2

Trong 30 lần lotto 33,88 về 2 nháy gần đây, 2 cặp lotto thường về trong 3 ngày sau đó :

- Lotto 37-73 về 45 lần, trong đó : 18 lần ngày 1, 14 lần ngày 2, 13 lần ngày 3 Về 73 ngày 3

- Lotto 14-41 về 44 lần, trong đó : 15 lần ngày 1, 19 lần ngày 2, 10 lần ngày 3 Về 41 ngày 1

07/02/2018

Từ 01/01/2005 đến nay, trong 45 lần đặc biệt về 95. Lotto hay về trong 3 hôm sau

- Cặp 04-40 về 65 lần, trong đó: 20 lần ngày 1, 26 lần ngày 2, 19 lần ngày 3 

- Cặp 37-73 về 65 lần, trong đó: 21 lần ngày 1, 20 lần ngày 2, 24 lần ngày 3 Ăn 73 ngày 1

Trong 30 lần lotto 58,85 về 3 nháy gần đây, 2 cặp lotto thường về trong 3 ngày sau đó :

- Lotto 01-10 về 47 lần, trong đó : 18 lần ngày 1, 15 lần ngày 2, 14 lần ngày 3 Ăn 01** ngày 1

- Lotto 58-85 về 46 lần, trong đó : 17 lần ngày 1, 14 lần ngày 2, 15 lần ngày 3 Ăn 85 ngày 2

06/02/2018

Từ 01/01/2005 đến nay, trong 45 lần đặc biệt về 29. Lotto hay về trong 3 hôm sau

- Cặp 68-86 về 69 lần, trong đó: 26 lần ngày 1, 21 lần ngày 2, 22 lần ngày 3 Về 86 ngày 1

- Cặp 03-30 về 62 lần, trong đó: 22 lần ngày 1, 21 lần ngày 2, 19 lần ngày 3 

Trong 30 lần lotto 04,40 về 2 nháy gần đây, 2 cặp lotto thường về trong 3 ngày sau đó :

- Lotto 45-54 về 46 lần, trong đó : 17 lần ngày 1, 12 lần ngày 2, 17 lần ngày 3 Về 54 ngày 1

- Lotto 57-75 về 45 lần, trong đó : 14 lần ngày 1, 14 lần ngày 2, 17 lần ngày 3 Về 75 ngày 3

05/02/2018

Từ 01/01/2005 đến nay, trong 45 lần đặc biệt về 43. Lotto hay về trong 3 hôm sau

- Cặp 25-52 về 68 lần, trong đó: 23 lần ngày 1, 23 lần ngày 2, 22 lần ngày 3 Về 25,52 ngày 3

- Cặp 09-90 về 65 lần, trong đó: 23 lần ngày 1, 18 lần ngày 2, 24 lần ngày 3 

Trong 30 lần lotto 03,30 về 3 nháy gần đây, 2 cặp lotto thường về trong 3 ngày sau đó :

- Lotto 79-97 về 46 lần, trong đó : 14 lần ngày 1, 17 lần ngày 2, 15 lần ngày 3 Về 97 ngày 1

- Lotto 06-60 về 44 lần, trong đó : 13 lần ngày 1, 15 lần ngày 2, 16 lần ngày 3 Về 60 ngày 2

04/02/2018

Từ 01/01/2005 đến nay, trong 45 lần đặc biệt về 01. Lotto hay về trong 3 hôm sau

- Cặp 09-90 về 68 lần, trong đó: 22 lần ngày 1, 19 lần ngày 2, 27 lần ngày 3 Về 09,90 ngày 1

- Cặp 12-21 về 68 lần, trong đó: 23 lần ngày 1, 19 lần ngày 2, 26 lần ngày 3 Về 12 ngày 2

Trong 30 lần lotto 15,51 về 2 nháy gần đây, 2 cặp lotto thường về trong 3 ngày sau đó :

- Lotto 34-43 về 49 lần, trong đó : 16 lần ngày 1, 17 lần ngày 2, 16 lần ngày 3 Về 43 ngày 1

- Lotto 37-73 về 48 lần, trong đó : 16 lần ngày 1, 18 lần ngày 2, 14 lần ngày 3 Về 73 ngày 2

03/02/2018

Từ 01/01/2005 đến nay, trong 45 lần đặc biệt về 73. Lotto hay về trong 3 hôm sau

- Cặp 16-61 về 67 lần, trong đó: 20 lần ngày 1, 22 lần ngày 2, 25 lần ngày 3 

- Cặp 17-71 về 67 lần, trong đó: 22 lần ngày 1, 26 lần ngày 2, 19 lần ngày 3 Về 71 ngày 2

Trong 30 lần lotto 37,73 về 3 nháy gần đây, 2 cặp lotto thường về trong 3 ngày sau đó :

- Lotto 79-97 về 49 lần, trong đó : 15 lần ngày 1, 20 lần ngày 2, 14 lần ngày 3 Về 79** ngày 1

- Lotto 09-90 về 48 lần, trong đó : 14 lần ngày 1, 16 lần ngày 2, 18 lần ngày 3 Về 09,90 ngày 2

02/02/2018

Từ 01/01/2005 đến nay, trong 45 lần đặc biệt về 51. Lotto hay về trong 3 hôm sau

- Cặp 69-96 về 58 lần, trong đó: 18 lần ngày 1, 20 lần ngày 2, 20 lần ngày 3 Về 69 ngày 1

- Cặp 00-55 về 57 lần, trong đó: 23 lần ngày 1, 17 lần ngày 2, 17 lần ngày 3 Về 00 ngày 1

Trong 30 lần lotto 33,88 về 3 nháy gần đây, 2 cặp lotto thường về trong 3 ngày sau đó :

- Lotto 34-43 về 55 lần, trong đó : 17 lần ngày 1, 21 lần ngày 2, 17 lần ngày 3 Về 34 ngày 2

- Lotto 67-76 về 51 lần, trong đó : 18 lần ngày 1, 17 lần ngày 2, 16 lần ngày 3 Về 67,76 ngày 2

01/02/2018

Từ 01/01/2005 đến nay, trong 45 lần đặc biệt về 48. Lotto hay về trong 3 hôm sau

- Cặp 11-66 về 71 lần, trong đó: 22 lần ngày 1, 18 lần ngày 2, 31 lần ngày 3 Về 11,66 ngày 1

- Cặp 24-42 về 70 lần, trong đó: 27 lần ngày 1, 21 lần ngày 2, 22 lần ngày 3 Về 42** ngày 1

Trong 30 lần lotto 47,74 về 3 nháy gần đây, 2 cặp lotto thường về trong 3 ngày sau đó :

- Lotto 47-74 về 47 lần, trong đó : 16 lần ngày 1, 14 lần ngày 2, 17 lần ngày 3 Về 74 ngày 1

- Lotto 00-55 về 45 lần, trong đó : 14 lần ngày 1, 15 lần ngày 2, 16 lần ngày 3 Về 55 ngày 1

31/01/2018

Từ 01/01/2005 đến nay, trong 45 lần đặc biệt về 29. Lotto hay về trong 3 hôm sau

- Cặp 68-86 về 67 lần, trong đó: 25 lần ngày 1, 21 lần ngày 2, 21 lần ngày 3 Ăn 86 ngày 1

- Cặp 47-74 về 60 lần, trong đó: 21 lần ngày 1, 20 lần ngày 2, 19 lần ngày 3 Ăn 47**,74 ngày 1

Trong 30 lần lotto 24,42 về 2 nháy gần đây, 2 cặp lotto thường về trong 3 ngày sau đó :

- Lotto 23-32 về 50 lần, trong đó : 19 lần ngày 1, 11 lần ngày 2, 20 lần ngày 3 Ăn 23 ngày 1

- Lotto 26-62 về 50 lần, trong đó : 16 lần ngày 1, 16 lần ngày 2, 18 lần ngày 3 Về 62 ngày 3

30/01/2018

Từ 01/01/2005 đến nay, trong 45 lần đặc biệt về 47. Lotto hay về trong 3 hôm sau

- Cặp 16-61 về 61 lần, trong đó: 20 lần ngày 1, 22 lần ngày 2, 19 lần ngày 3 

- Cặp 47-74 về 59 lần, trong đó: 16 lần ngày 1, 17 lần ngày 2, 26 lần ngày 3 Về 47 ngày 1

Trong 30 lần lotto 45,54 về 2 nháy gần đây, 2 cặp lotto thường về trong 3 ngày sau đó :

- Lotto 49-94 về 49 lần, trong đó : 20 lần ngày 1, 18 lần ngày 2, 11 lần ngày 3 Về 49 ngày 1

- Lotto 11-66 về 47 lần, trong đó : 16 lần ngày 1, 16 lần ngày 2, 15 lần ngày 3 Về 11,66 ngày 3

29/01/2018

Từ 01/01/2005 đến nay, trong 45 lần đặc biệt về 51. Lotto hay về trong 3 hôm sau

- Cặp 00-55 về 57 lần, trong đó: 23 lần ngày 1, 17 lần ngày 2, 17 lần ngày 3 

- Cặp 25-52 về 57 lần, trong đó: 21 lần ngày 1, 18 lần ngày 2, 18 lần ngày 3 

Trong 30 lần lotto 49,94 về 3 nháy gần đây, 2 cặp lotto thường về trong 3 ngày sau đó :

- Lotto 23-32 về 50 lần, trong đó : 19 lần ngày 1, 15 lần ngày 2, 16 lần ngày 3 Về 32 ngày 1

- Lotto 01-10 về 48 lần, trong đó : 18 lần ngày 1, 16 lần ngày 2, 14 lần ngày 3 Về 10 ngày 3

28/01/2018

Từ 01/01/2005 đến nay, trong 45 lần đặc biệt về 83. Lotto hay về trong 3 hôm sau

- Cặp 29-92 về 69 lần, trong đó: 25 lần ngày 1, 22 lần ngày 2, 22 lần ngày 3 Ăn 29 ngày 1

- Cặp 58-85 về 67 lần, trong đó: 23 lần ngày 1, 24 lần ngày 2, 20 lần ngày 3 Ăn 85 ngày 1

Trong 30 lần lotto 28,82 về 2 nháy gần đây, 2 cặp lotto thường về trong 3 ngày sau đó :

- Lotto 00-55 về 45 lần, trong đó : 16 lần ngày 1, 15 lần ngày 2, 14 lần ngày 3

- Lotto 34-43 về 45 lần, trong đó : 15 lần ngày 1, 13 lần ngày 2, 17 lần ngày 3 Ăn 34,43 ngày 1

27/01/2018

Từ 01/01/2005 đến nay, trong 45 lần đặc biệt về 45. Lotto hay về trong 3 hôm sau

- Cặp 48-84 về 69 lần, trong đó: 23 lần ngày 1, 23 lần ngày 2, 23 lần ngày 3 

- Cặp 03-30 về 67 lần, trong đó: 25 lần ngày 1, 26 lần ngày 2, 16 lần ngày 3 

Trong 30 lần lotto 46,64 về 2 nháy gần đây, 2 cặp lotto thường về trong 3 ngày sau đó :

- Lotto 08-80 về 45 lần, trong đó : 17 lần ngày 1, 16 lần ngày 2, 12 lần ngày 3 Ăn 80 ngày 1

- Lotto 11-66 về 44 lần, trong đó : 13 lần ngày 1, 18 lần ngày 2, 13 lần ngày 3 Ăn 11 ngày 1

26/01/2018

Từ 01/01/2005 đến nay, trong 45 lần đặc biệt về 68. Lotto hay về trong 3 hôm sau

- Cặp 01-10 về 62 lần, trong đó: 18 lần ngày 1, 20 lần ngày 2, 24 lần ngày 3 Về 01 ngày 1

- Cặp 69-96 về 61 lần, trong đó: 21 lần ngày 1, 16 lần ngày 2, 24 lần ngày 3 Về 96 ngày 1

Trong 30 lần lotto 57,75 về 2 nháy gần đây, 2 cặp lotto thường về trong 3 ngày sau đó :

- Lotto 11-66 về 48 lần, trong đó : 17 lần ngày 1, 16 lần ngày 2, 15 lần ngày 3 Về 11 ngày 1

- Lotto 01-10 về 47 lần, trong đó : 16 lần ngày 1, 20 lần ngày 2, 11 lần ngày 3 Về 01 ngày 1

25/01/2018

Từ 01/01/2005 đến nay, trong 45 lần đặc biệt về 57. Lotto hay về trong 3 hôm sau

- Cặp 01-10 về 64 lần, trong đó: 28 lần ngày 1, 15 lần ngày 2, 21 lần ngày 3 Về 01 ngày 1

- Cặp 09-90 về 63 lần, trong đó: 21 lần ngày 1, 23 lần ngày 2, 19 lần ngày 3 Về 09 ngày 1

Trong 30 lần lotto 12,21 về 2 nháy gần đây, 2 cặp lotto thường về trong 3 ngày sau đó :

- Lotto 49-94 về 51 lần, trong đó : 14 lần ngày 1, 20 lần ngày 2, 17 lần ngày 3 

- Lotto 12-21 về 45 lần, trong đó : 17 lần ngày 1, 12 lần ngày 2, 16 lần ngày 3 Về 21 ngày 1

24/01/2018

Từ 01/01/2005 đến nay, trong 45 lần đặc biệt về 01. Lotto hay về trong 3 hôm sau

- Cặp 08-80 về 66 lần, trong đó: 21 lần ngày 1, 25 lần ngày 2, 20 lần ngày 3 Về 80 ngày 3

- Cặp 09-90 về 66 lần, trong đó: 22 lần ngày 1, 18 lần ngày 2, 26 lần ngày 3 Về 09 ngày 1

Trong 30 lần lotto 12,21 về 3 nháy gần đây, 2 cặp lotto thường về trong 3 ngày sau đó :

- Lotto 68-86 về 48 lần, trong đó : 15 lần ngày 1, 16 lần ngày 2, 17 lần ngày 3 Về 68 ngày 2

- Lotto 00-55 về 47 lần, trong đó : 13 lần ngày 1, 17 lần ngày 2, 17 lần ngày 3 Về 55 ngày 1

23/01/2018

Từ 01/01/2005 đến nay, trong 45 lần đặc biệt về 60. Lotto hay về trong 3 hôm sau

- Cặp 36-63 về 72 lần, trong đó: 20 lần ngày 1, 23 lần ngày 2, 29 lần ngày 3 Về 36 ngày 3

- Cặp 01-10 về 66 lần, trong đó: 21 lần ngày 1, 24 lần ngày 2, 21 lần ngày 3 Về 01 ngày 1

Trong 30 lần lotto 14,41 về 3 nháy gần đây, 2 cặp lotto thường về trong 3 ngày sau đó :

- Lotto 01-10 về 47 lần, trong đó : 16 lần ngày 1, 15 lần ngày 2, 16 lần ngày 3 Về 01 ngày 1

- Lotto 11-66 về 47 lần, trong đó : 21 lần ngày 1, 15 lần ngày 2, 11 lần ngày 3 Về 11 ngày 1