Hệ thống thống kê xổ số hàng đầu
CHÚNG TÔI SỞ HỮU CÁC CÔNG CỤ GIÚP ĐƯA RA CON SỐ CÓ TỈ LỆ CAO NHẤT CÁC GÓI DỊCH VỤ BAO GỒM : VIP SONG THỦ 2 NGÀY, 3 NGÀY - BẠCH THỦ 2 NGÀY , 3 NGÀY - CÙNG CÁC THỐNG KÊ MIỄN PHÍ

Bạc Nhớ Chọn Lọc 3

Thống Kê bạc Nhớ gồm các thống kê :

Loto về theo đặc biệt                                           Loto về theo đầu câm

Loto về theo giải                                                  Loto về theo đuôi câm  

Loto về theo loto về nhiều nháy                         Loto về theo tổng câm

Bộ 2 loto về cùng nhau                                        Bộ 3 loto về cùng nhau

Bộ 4 loto về cùng nhau

Đây là những thống kê chọn lọc để đưa lên, là cơ sở cho cặp nuôi 3 ngày sau đó: 

Để nạp tiền vào tài khoản bằng thẻ cào các bạn vui lòng liên hệ tại đây

21/09/2018
Bạn cần mua VIP để xem : Mua VIP này
20/09/2018
Bạn cần mua VIP để xem : Mua VIP này
19/09/2018
Bạn cần mua VIP để xem : Mua VIP này
18/09/2018

Từ 01/01/2005 đến nay, trong 45 lần đặc biệt về 43. Lotto hay về trong 3 hôm sau

 - Cặp 25-52 về 67 lần, trong đó: 23 lần ngày 1, 22 lần ngày 2, 22 lần ngày 3 

 - Cặp 00-55 về 66 lần, trong đó: 26 lần ngày 1, 22 lần ngày 2, 18 lần ngày 3 Về 00,55 ngày 1

Trong 30 lần 34-43 về 2 nháy gần đây, 2 cặp lotto thường về trong 3 ngày sau đó :

-Lotto 22-77 về 52 lần, trong đó : 15 lần ngày 1, 19 lần ngày 2, 18 lần ngày 3 Về 77** ngày 2

-Lotto 46-64 về 46 lần, trong đó : 16 lần ngày 1, 16 lần ngày 2, 14 lần ngày 3

17/09/2018

Từ 01/01/2005 đến nay, trong 45 lần đặc biệt về 63. Lotto hay về trong 3 hôm sau

 - Cặp 12-21 về 66 lần, trong đó: 24 lần ngày 1, 16 lần ngày 2, 26 lần ngày 3 Về 12 ngày 1

 - Cặp 16-61 về 66 lần, trong đó: 22 lần ngày 1, 20 lần ngày 2, 24 lần ngày 3 

Trong 30 lần 36-63 về 2 nháy gần đây, 2 cặp lotto thường về trong 3 ngày sau đó :

-Lotto 67-76 về 48 lần, trong đó : 17 lần ngày 1, 16 lần ngày 2, 15 lần ngày 3 Về 76** ngày 1

-Lotto 27-72 về 44 lần, trong đó : 09 lần ngày 1, 15 lần ngày 2, 20 lần ngày 3 Về 72 ngày 1

16/09/2018

Từ 01/01/2005 đến nay, trong 45 lần đặc biệt về 77. Lotto hay về trong 3 hôm sau

 - Cặp 56-65 về 65 lần, trong đó: 19 lần ngày 1, 20 lần ngày 2, 26 lần ngày 3 

 - Cặp 89-98 về 65 lần, trong đó: 18 lần ngày 1, 23 lần ngày 2, 24 lần ngày 3 Về 89 ngày 2

Trong 30 lần 23-32 về 2 nháy gần đây, 2 cặp lotto thường về trong 3 ngày sau đó :

-Lotto 11-66 về 53 lần, trong đó : 19 lần ngày 1, 16 lần ngày 2, 18 lần ngày 3 

-Lotto 09-90 về 49 lần, trong đó : 17 lần ngày 1, 14 lần ngày 2, 18 lần ngày 3 Về 09 ngày 2

15/09/2018

Từ 01/01/2005 đến nay, trong 45 lần đặc biệt về 88. Lotto hay về trong 3 hôm sau

 - Cặp 38-83 về 67 lần, trong đó: 21 lần ngày 1, 23 lần ngày 2, 23 lần ngày 3 Về 83 ngày 1

 - Cặp 56-65 về 66 lần, trong đó: 23 lần ngày 1, 21 lần ngày 2, 22 lần ngày 3 Về 56 ngày 1

Trong 30 lần 39-93 về 3 nháy gần đây, 2 cặp lotto thường về trong 3 ngày sau đó :

-Lotto 02-20 về 48 lần, trong đó : 17 lần ngày 1, 13 lần ngày 2, 18 lần ngày 3 Về 02 ngày 1

-Lotto 33-88 về 47 lần, trong đó : 15 lần ngày 1, 18 lần ngày 2, 14 lần ngày 3 Về 88 ngày 1

14/09/2018

Từ 01/01/2005 đến nay, trong 45 lần đặc biệt về 62. Lotto hay về trong 3 hôm sau

 - Cặp 25-52 về 69 lần, trong đó: 25 lần ngày 1, 24 lần ngày 2, 20 lần ngày 3 

 - Cặp 27-72 về 66 lần, trong đó: 23 lần ngày 1, 25 lần ngày 2, 18 lần ngày 3 

Trong 30 lần 89-98 về 3 nháy gần đây, 2 cặp lotto thường về trong 3 ngày sau đó :

-Lotto 17-71 về 48 lần, trong đó : 17 lần ngày 1, 13 lần ngày 2, 18 lần ngày 3 Về 17 ngày 1

-Lotto 04-40 về 47 lần, trong đó : 15 lần ngày 1, 18 lần ngày 2, 14 lần ngày 3 Về 04 ngày 1

13/09/2018

Từ 01/01/2005 đến nay, trong 45 lần đặc biệt về 56. Lotto hay về trong 3 hôm sau

 - Cặp 16-61 về 71 lần, trong đó: 17 lần ngày 1, 27 lần ngày 2, 27 lần ngày 3 Về 16 ngày 2

 - Cặp 78-87 về 70 lần, trong đó: 22 lần ngày 1, 25 lần ngày 2, 23 lần ngày 3 Về 78 ngày 1

Trong 30 lần 09-90 về 3 nháy gần đây, 2 cặp lotto thường về trong 3 ngày sau đó :

-Lotto 36-63 về 49 lần, trong đó : 15 lần ngày 1, 16 lần ngày 2, 18 lần ngày 3 Về 36** ngày 1

-Lotto 58-85 về 46 lần, trong đó : 18 lần ngày 1, 15 lần ngày 2, 13 lần ngày 3 Về 85 ngày 1

12/09/2018

Từ 01/01/2005 đến nay, trong 45 lần đặc biệt về 40. Lotto hay về trong 3 hôm sau

 - Cặp 79-97 về 55 lần, trong đó: 19 lần ngày 1, 20 lần ngày 2, 16 lần ngày 3 Về 97 ngày 1

 - Cặp 23-32 về 53 lần, trong đó: 18 lần ngày 1, 16 lần ngày 2, 19 lần ngày 3 Về 23 ngày 2

Trong 30 lần 04-40 về 2 nháy gần đây, 2 cặp lotto thường về trong 3 ngày sau đó :

-Lotto 28-82 về 49 lần, trong đó : 18 lần ngày 1, 14 lần ngày 2, 17 lần ngày 3 Về 82 ngày 1

-Lotto 02-20 về 43 lần, trong đó : 14 lần ngày 1, 14 lần ngày 2, 15 lần ngày 3 Về 02 ngày 1

11/09/2018

Từ 01/01/2005 đến nay, trong 45 lần đặc biệt về 45. Lotto hay về trong 3 hôm sau

 - Cặp 27-72 về 69 lần, trong đó: 19 lần ngày 1, 23 lần ngày 2, 27 lần ngày 3 Về 27** ngày 2

 - Cặp 12-21 về 67 lần, trong đó: 21 lần ngày 1, 21 lần ngày 2, 25 lần ngày 3 Về 21 ngày 2

Trong 30 lần 27-72 về 2 nháy gần đây, 2 cặp lotto thường về trong 3 ngày sau đó :

-Lotto 18-81 về 49 lần, trong đó : 15 lần ngày 1, 16 lần ngày 2, 18 lần ngày 3

-Lotto 29-92 về 48 lần, trong đó : 14 lần ngày 1, 18 lần ngày 2, 16 lần ngày 3 Về 29 ngày 2

10/09/2018

Từ 01/01/2005 đến nay, trong 45 lần đặc biệt về 53. Lotto hay về trong 3 hôm sau

 - Cặp 24-42 về 68 lần, trong đó: 21 lần ngày 1, 27 lần ngày 2, 20 lần ngày 3 Về 24**,42 ngày 1

 - Cặp 04-40 về 66 lần, trong đó: 23 lần ngày 1, 24 lần ngày 2, 19 lần ngày 3 Về 04,40 ngày 2

Trong 30 lần 02-20 về 2 nháy gần đây, 2 cặp lotto thường về trong 3 ngày sau đó :

-Lotto 38-83 về 51 lần, trong đó : 19 lần ngày 1, 18 lần ngày 2, 14 lần ngày 3

-Lotto 35-53 về 43 lần, trong đó : 17 lần ngày 1, 12 lần ngày 2, 14 lần ngày 3 Về 35,53 ngày 1

09/09/2018

Từ 01/01/2005 đến nay, trong 45 lần đặc biệt về 15. Lotto hay về trong 3 hôm sau

 - Cặp 37-73 về 69 lần, trong đó: 27 lần ngày 1, 20 lần ngày 2, 22 lần ngày 3 

 - Cặp 48-84 về 67 lần, trong đó: 20 lần ngày 1, 23 lần ngày 2, 24 lần ngày 3 Về 48 ngày 1

Trong 30 lần 47-74 về 2 nháy gần đây, 2 cặp lotto thường về trong 3 ngày sau đó :

-Lotto 22-77 về 50 lần, trong đó : 19 lần ngày 1, 10 lần ngày 2, 21 1lần ngày 3 Về 77 ngày 3

-Lotto 04-40 về 48 lần, trong đó : 19 lần ngày 1, 13 lần ngày 2, 16 lần ngày 3 Về 40 ngày 1

08/09/2018

Từ 01/01/2005 đến nay, trong 45 lần đặc biệt về 97. Lotto hay về trong 3 hôm sau

 - Cặp 47-74 về 69 lần, trong đó: 26 lần ngày 1, 22 lần ngày 2, 21 lần ngày 3 Về 47,74 ngày 1

 - Cặp 23-32 về 68 lần, trong đó: 20 lần ngày 1, 22 lần ngày 2, 16 lần ngày 3 Về 32 ngày 1

Trong 30 lần 15-51 về 2 nháy gần đây, 2 cặp lotto thường về trong 3 ngày sau đó :

-Lotto 22-77 về 48 lần, trong đó : 15 lần ngày 1, 14 lần ngày 2, 19 lần ngày 3 

-Lotto 89-98 về 48 lần, trong đó : 17 lần ngày 1, 11 lần ngày 2, 20 lần ngày 3

07/09/2018

Từ 01/01/2005 đến nay, trong 45 lần đặc biệt về 64. Lotto hay về trong 3 hôm sau

 - Cặp 68-86 về 66 lần, trong đó: 25 lần ngày 1, 13 lần ngày 2, 23 lần ngày 3 Về 68,86 ngày 1

 - Cặp 06-60 về 65 lần, trong đó: 20 lần ngày 1, 21 lần ngày 2, 24 lần ngày 3 Về 60 ngày 1

Trong 30 lần 04-40 về 2 nháy gần đây, 2 cặp lotto thường về trong 3 ngày sau đó :

-Lotto 28-82 về 46 lần, trong đó : 17 lần ngày 1, 13 lần ngày 2, 16 lần ngày 3 Về 82 ngày 1

-Lotto 25-52 về 42 lần, trong đó : 14 lần ngày 1, 15 lần ngày 2, 13 lần ngày 3 Về 52** ngày 2

06/09/2018

Từ 01/01/2005 đến nay, trong 45 lần đặc biệt về 88. Lotto hay về trong 3 hôm sau

 - Cặp 56-65 về 69 lần, trong đó: 24 lần ngày 1, 22 lần ngày 2, 23 lần ngày 3

 - Cặp 38-83 về 67 lần, trong đó: 21 lần ngày 1, 23 lần ngày 2, 23 lần ngày 3 Về 38 ngày 2

Trong 30 lần 35-53 về 3 nháy gần đây, 2 cặp lotto thường về trong 3 ngày sau đó :

-Lotto 04-40 về 49 lần, trong đó : 17 lần ngày 1, 15 lần ngày 2, 17 lần ngày 3 Về 04** ngày 1

-Lotto 12-21 về 45 lần, trong đó : 16 lần ngày 1, 10 lần ngày 2, 19 lần ngày 3 Về 21 ngày 3

05/09/2018

Từ 01/01/2005 đến nay, trong 45 lần đặc biệt về 08. Lotto hay về trong 3 hôm sau

 - Cặp 37-73 về 70 lần, trong đó: 21 lần ngày 1, 24 lần ngày 2, 25 lần ngày 3 Về 73 ngày 3

 - Cặp 38-83 về 65 lần, trong đó: 23 lần ngày 1, 20 lần ngày 2, 22 lần ngày 3 Về 38 ngày 3

Trong 30 lần 17-71 về 2 nháy gần đây, 2 cặp lotto thường về trong 3 ngày sau đó :

-Lotto 89-98 về 46 lần, trong đó : 15 lần ngày 1, 17 lần ngày 2, 14 lần ngày 3 Về 89 ngày 1

-Lotto 56-65 về 45 lần, trong đó : 16 lần ngày 1, 13 lần ngày 2, 16 lần ngày 3

04/09/2018

Từ 01/01/2005 đến nay, trong 45 lần đặc biệt về 49. Lotto hay về trong 3 hôm sau

 - Cặp 12-21 về 64 lần, trong đó: 17 lần ngày 1, 22 lần ngày 2, 15 lần ngày 3 Về 12 ngày 1

 - Cặp 27-72 về 64 lần, trong đó: 19 lần ngày 1, 22 lần ngày 2, 23 lần ngày 3 

Trong 30 lần 47-74 về 2 nháy gần đây, 2 cặp lotto thường về trong 3 ngày sau đó :

-Lotto 22-77 về 50 lần, trong đó : 19 lần ngày 1, 10 lần ngày 2, 21 lần ngày 3 Về 77 ngày 1

-Lotto 04-40 về 45 lần, trong đó : 18 lần ngày 1, 12 lần ngày 2, 15 lần ngày 3 Về 04 ngày 1

03/09/2018

Từ 01/01/2005 đến nay, trong 45 lần đặc biệt về 40. Lotto hay về trong 3 hôm sau

 - Cặp 79-97 về 53 lần, trong đó: 18 lần ngày 1, 19 lần ngày 2, 16 lần ngày 3 Về 97 ngày 1

 - Cặp 23-32 về 51 lần, trong đó: 17 lần ngày 1, 16 lần ngày 2, 18 lần ngày 3 Về 32 ngày 1

Trong 30 lần 44-99 về 3 nháy gần đây, 2 cặp lotto thường về trong 3 ngày sau đó :

-Lotto 11-66 về 45 lần, trong đó : 18 lần ngày 1, 17 lần ngày 2, 10 lần ngày 3 Về 11 ngày 1

-Lotto 08-80 về 45 lần, trong đó : 16 lần ngày 1, 13 lần ngày 2, 16 lần ngày 3 Về 08** ngày 1

02/09/2018

Từ 01/01/2005 đến nay, trong 45 lần đặc biệt về 19. Lotto hay về trong 3 hôm sau

 - Cặp 59-95 về 61 lần, trong đó: 23 lần ngày 1, 19 lần ngày 2, 19 lần ngày 3 Về 95 ngày 3

 - Cặp 03-30 về 60 lần, trong đó: 23 lần ngày 1, 18 lần ngày 2, 19 lần ngày 3 Về 03 ngày 2

Trong 30 lần 46-64 về 2 nháy gần đây, 2 cặp lotto thường về trong 3 ngày sau đó :

-Lotto 08-80 về 45 lần, trong đó : 18 lần ngày 1, 17 lần ngày 2, 10 lần ngày 3 Về 08** ngày 2

-Lotto 09-90 về 45 lần, trong đó : 16 lần ngày 1, 13 lần ngày 2, 16 lần ngày 3 Về 09 ngày 3

01/09/2018

Từ 01/01/2005 đến nay, trong 45 lần đặc biệt về 67. Lotto hay về trong 3 hôm sau

 - Cặp 00-55 về 66 lần, trong đó: 23 lần ngày 1, 23 lần ngày 2, 20 lần ngày 3 

 - Cặp 46-64 về 66 lần, trong đó: 26 lần ngày 1, 20 lần ngày 2, 20 lần ngày 3 Về 64 ngày 1

Trong 30 lần 29-92 về 2 nháy gần đây, 2 cặp lotto thường về trong 3 ngày sau đó :

-Lotto 14-41 về 45 lần, trong đó : 15 lần ngày 1, 15 lần ngày 2, 15 lần ngày 3 Về 41 ngày 2

-Lotto 39-93 về 45 lần, trong đó : 15 lần ngày 1, 16 lần ngày 2, 14 lần ngày 3 Về 93 ngày 1

31/08/2018

Từ 01/01/2005 đến nay, trong 45 lần đặc biệt về 60. Lotto hay về trong 3 hôm sau

 - Cặp 01-10 về 68 lần, trong đó: 22 lần ngày 1, 23 lần ngày 2, 23 lần ngày 3 Về 01 ngày 1

 - Cặp 36-63 về 68 lần, trong đó: 19 lần ngày 1, 21 lần ngày 2, 28 lần ngày 3 Về 63 ngày 1

Trong 30 lần 16-61 về 2 nháy gần đây, 2 cặp lotto thường về trong 3 ngày sau đó :

-Lotto 02-20 về 46 lần, trong đó : 14 lần ngày 1, 15 lần ngày 2, 17 lần ngày 3 Về 20 ngày 3

-Lotto 46-64 về 46 lần, trong đó : 17 lần ngày 1, 14 lần ngày 2, 15 lần ngày 3 Về 64 ngày 1

30/08/2018

Từ 01/01/2005 đến nay, trong 45 lần đặc biệt về 87. Lotto hay về trong 3 hôm sau

 - Cặp 09-90 về 67 lần, trong đó: 19 lần ngày 1, 24 lần ngày 2, 24 lần ngày 3 Về 09 ngày 1

 - Cặp 58-85 về 66 lần, trong đó: 24 lần ngày 1, 17 lần ngày 2, 25 lần ngày 3 

Trong 30 lần 37-73 về 2 nháy gần đây, 2 cặp lotto thường về trong 3 ngày sau đó :

-Lotto 22-77 về 53 lần, trong đó : 16 lần ngày 1, 14 lần ngày 2, 23 lần ngày 3 Về 22 ngày 1

-Lotto 79-97 về 46 lần, trong đó : 16 lần ngày 1, 16 lần ngày 2, 14 lần ngày 3 Về 79,97 ngày 1

29/08/2018

Từ 01/01/2005 đến nay, trong 45 lần đặc biệt về 27. Lotto hay về trong 3 hôm sau

 - Cặp 17-71 về 69 lần, trong đó: 25 lần ngày 1, 23 lần ngày 2, 21 lần ngày 3 Về 17 ngày 1

 - Cặp 78-87 về 66 lần, trong đó: 22 lần ngày 1, 22 lần ngày 2, 22 lần ngày 3 Về 78,87 ngày 1

Trong 30 lần 57-75 về 2 nháy gần đây, 2 cặp lotto thường về trong 3 ngày sau đó :

-Lotto 36-63 về 45 lần, trong đó : 16 lần ngày 1, 16 lần ngày 2, 13 lần ngày 3 Về 36 ngày 1

-Lotto 59-95 về 44 lần, trong đó : 17 lần ngày 1, 12 lần ngày 2, 15 lần ngày 3 Về 59 ngày 2

28/08/2018

Từ 01/01/2005 đến nay, trong 45 lần đặc biệt về 87. Lotto hay về trong 3 hôm sau

 - Cặp 09-90 về 67 lần, trong đó: 18 lần ngày 1, 25 lần ngày 2, 24 lần ngày 3 Về 90 ngày 1

 - Cặp 35-53 về 66 lần, trong đó: 23 lần ngày 1, 18 lần ngày 2, 25 lần ngày 3 Về 53 ngày 2

Trong 30 lần 47-74 về 2 nháy gần đây, 2 cặp lotto thường về trong 3 ngày sau đó :

-Lotto 22-77 về 50 lần, trong đó : 18 lần ngày 1, 11 lần ngày 2, 21 lần ngày 3 Về 22**, 77 ngày 1

-Lotto 04-40 về 45 lần, trong đó : 18 lần ngày 1, 12 lần ngày 2, 15 lần ngày 3

27/08/2018

Từ 01/01/2005 đến nay, trong 45 lần đặc biệt về 81. Lotto hay về trong 3 hôm sau

 - Cặp 47-74 về 73 lần, trong đó: 26 lần ngày 1, 22 lần ngày 2, 25 lần ngày 3 Về 74** ngày 1 

 - Cặp 12-21 về 64 lần, trong đó: 23 lần ngày 1, 24 lần ngày 2, 17 lần ngày 3 Về 12 ngày 3

Trong 30 lần 36-63 về 2 nháy gần đây, 2 cặp lotto thường về trong 3 ngày sau đó :

-Lotto 47-74 về 73 lần, trong đó : 26 lần ngày 1, 22 lần ngày 2, 25 lần ngày 3 Về 74** ngày 1 

-Lotto 12-21 về 64 lần, trong đó : 23 lần ngày 1, 24 lần ngày 2, 17 lần ngày 3 Về 12 ngày 3

26/08/2018

Từ 01/01/2005 đến nay, trong 45 lần đặc biệt về 60. Lotto hay về trong 3 hôm sau

 - Cặp 01-10 về 68 lần, trong đó: 23 lần ngày 1, 23 lần ngày 2, 22 lần ngày 3 Về 01 ngày 3

 - Cặp 07-70 về 66 lần, trong đó: 22 lần ngày 1, 20 lần ngày 2, 24 lần ngày 3 Về 07 ngày 2

Trong 30 lần 04-40 về 3 nháy gần đây, 2 cặp lotto thường về trong 3 ngày sau đó :

-Lotto 45-54 về 49 lần, trong đó : 15 lần ngày 1, 17 lần ngày 2, 17 lần ngày 3 Về 45 ngày 1

-Lotto 38-83 về 47 lần, trong đó : 18 lần ngày 1, 13 lần ngày 2, 16 lần ngày 3 Về 38 ngày 1 

25/08/2018

Từ 01/01/2005 đến nay, trong 45 lần đặc biệt về 17. Lotto hay về trong 3 hôm sau

 - Cặp 23-32 về 69 lần, trong đó: 27 lần ngày 1, 18 lần ngày 2, 24 lần ngày 3 Về 32** ngày 1

 - Cặp 49-94 về 68 lần, trong đó: 28 lần ngày 1, 21 lần ngày 2, 19 lần ngày 3 Về 94 ngày 1

Trong 30 lần 17-71 về 2 nháy gần đây, 2 cặp lotto thường về trong 3 ngày sau đó :

-Lotto 89-98 về 45 lần, trong đó : 14 lần ngày 1, 17 lần ngày 2, 14 lần ngày 3 Về 98 ngày 1

-Lotto 67-76 về 44 lần, trong đó : 12 lần ngày 1, 17 lần ngày 2, 15 lần ngày 3 Về 76 ngày 1

24/08/2018

Từ 01/01/2005 đến nay, trong 45 lần đặc biệt về 35. Lotto hay về trong 3 hôm sau

 - Cặp 11-66 về 66 lần, trong đó: 20 lần ngày 1, 26 lần ngày 2, 20 lần ngày 3 Về 66 ngày 1

 - Cặp 68-86 về 62 lần, trong đó: 21 lần ngày 1, 18 lần ngày 2, 23 lần ngày 3 Về 86 ngày 3

Trong 30 lần 78-87 về 2 nháy gần đây, 2 cặp lotto thường về trong 3 ngày sau đó :

-Lotto 29-92 về 48 lần, trong đó : 14 lần ngày 1, 16 lần ngày 2, 18 lần ngày 3 Về 29 ngày 1

-Lotto 15-51 về 47 lần, trong đó : 12 lần ngày 1, 15 lần ngày 2, 20 lần ngày 3 Về 51 ngày 2

23/08/2018

Từ 01/01/2005 đến nay, trong 45 lần đặc biệt về 73. Lotto hay về trong 3 hôm sau

 - Cặp 17-71 về 68 lần, trong đó: 21 lần ngày 1, 28 lần ngày 2, 19 lần ngày 3 Về 17** ngày 2

 - Cặp 04-40 về 64 lần, trong đó: 26 lần ngày 1, 16 lần ngày 2, 22 lần ngày 3  Về 40 ngày 1

Trong 30 lần 58-85 về 2 nháy gần đây, 2 cặp lotto thường về trong 3 ngày sau đó :

-Lotto 27-72 về 44 lần, trong đó : 13 lần ngày 1, 17 lần ngày 2, 14 lần ngày 3 

-Lotto 39-93 về 43 lần, trong đó : 18 lần ngày 1, 13 lần ngày 2, 12 lần ngày 3

1
Hỗ trợ nạp thẻ cào