Hệ thống thống kê xổ số hàng đầu
CHÚNG TÔI SỞ HỮU CÁC CÔNG CỤ GIÚP ĐƯA RA CON SỐ CÓ TỈ LỆ CAO NHẤT CÁC GÓI DỊCH VỤ BAO GỒM : VIP SONG THỦ 2 NGÀY, 3 NGÀY - BẠCH THỦ 2 NGÀY , 3 NGÀY - CÙNG CÁC THỐNG KÊ MIỄN PHÍ

Bạc Nhớ Chọn Lọc 3

Thống Kê bạc Nhớ gồm các thống kê :

Loto về theo đặc biệt                                           Loto về theo đầu câm

Loto về theo giải                                                  Loto về theo đuôi câm  

Loto về theo loto về nhiều nháy                         Loto về theo tổng câm

Bộ 2 loto về cùng nhau                                        Bộ 3 loto về cùng nhau

Bộ 4 loto về cùng nhau

Đây là những thống kê chọn lọc để đưa lên, là cơ sở cho cặp nuôi 3 ngày sau đó: 

20/06/2018
Bạn cần mua VIP để xem : Mua VIP này
19/06/2018
Bạn cần mua VIP để xem : Mua VIP này
18/06/2018

Từ 01/01/2005 đến nay, trong 45 lần đặc biệt về 64. Lotto hay về trong 3 hôm sau

- Cặp 06-60 về 67 lần, trong đó: 21 lần ngày 1, 22 lần ngày 2, 24 lần ngày 3 

- Cặp 29-92 về 66 lần, trong đó: 21 lần ngày 1, 22 lần ngày 2, 23 lần ngày 3 

Trong 30 lần 39,93 về 2 nháy gần đây, 2 cặp lotto thường về trong 3 ngày sau đó :

- Lotto 11-66 về 52 lần, trong đó : 19 lần ngày 1, 16 lần ngày 2, 17 lần ngày 3 Về 66 ngày 2

- Lotto 37-73 về 49 lần, trong đó : 13 lần ngày 1, 20 lần ngày 2, 16 lần ngày 3 Ăn 37,73 ngày 1

17/06/2018

Từ 01/01/2005 đến nay, trong 45 lần đặc biệt về 48. Lotto hay về trong 3 hôm sau

- Cặp 11-66 về 69 lần, trong đó: 22 lần ngày 1, 17 lần ngày 2, 30 lần ngày 3 Ăn 66 ngày 3

- Cặp 24-42 về 69 lần, trong đó: 27 lần ngày 1, 21 lần ngày 2, 21 lần ngày 3 Ăn 24** ngày 2

Trong 30 lần 89,98 về 4 nháy gần đây, 2 cặp lotto thường về trong 3 ngày sau đó :

- Lotto 11-66 về 23 lần, trong đó : 6 lần ngày 1, 7 lần ngày 2, 10 lần ngày 3 Ăn 66 ngày 3

- Lotto 69-96 về 22 lần, trong đó : 5 lần ngày 1, 8 lần ngày 2, 9 lần ngày 3 Ăn 69,96 ngày 2

16/06/2018

Từ 01/01/2005 đến nay, trong 45 lần đặc biệt về 45. Lotto hay về trong 3 hôm sau

- Cặp 27-72 về 69 lần, trong đó: 20 lần ngày 1, 22 lần ngày 2, 27 lần ngày 3 

- Cặp 29-92 về 67 lần, trong đó: 25 lần ngày 1, 22 lần ngày 2, 20 lần ngày 3 Ăn 29 ngày 1

Trong 30 lần 01,10 về 2 nháy gần đây, 2 cặp lotto thường về trong 3 ngày sau đó :

- Lotto 79-97 về 47 lần, trong đó : 18 lần ngày 1, 16 lần ngày 2, 13 lần ngày 3 Ăn 97 ngày 1

- Lotto 46-64 về 45 lần, trong đó : 14 lần ngày 1, 13 lần ngày 2, 18 lần ngày 3 Ăn 64** ngày 2

15/06/2018

Từ 01/01/2005 đến nay, trong 45 lần đặc biệt về 43. Lotto hay về trong 3 hôm sau

- Cặp 25-52 về 68 lần, trong đó: 23 lần ngày 1, 23 lần ngày 2, 22 lần ngày 3 Ăn 52 ngày 1

- Cặp 15-51 về 66 lần, trong đó: 23 lần ngày 1, 19 lần ngày 2, 24 lần ngày 3 Ăn 51 ngày 1

Trong 30 lần 04,40 về 2 nháy gần đây, 2 cặp lotto thường về trong 3 ngày sau đó :

- Lotto 39-93 về 45 lần, trong đó : 18 lần ngày 1, 13 lần ngày 2, 14 lần ngày 3 Ăn 39 ngày 1

- Lotto 59-95 về 44 lần, trong đó : 13 lần ngày 1, 16 lần ngày 2, 15 lần ngày 3

14/06/2018

KHÔNG CHỐT

13/06/2018

Từ 01/01/2005 đến nay, trong 45 lần đặc biệt về 99. Lotto hay về trong 3 hôm sau

- Cặp 05-50 về 67 lần, trong đó: 24 lần ngày 1, 23 lần ngày 2, 20 lần ngày 3 Ăn 50 ngày 2

- Cặp 09-90 về 67 lần, trong đó: 22 lần ngày 1, 22 lần ngày 2, 23 lần ngày 3 Ăn 90 ngày 1

Trong 30 lần 06,60 về 2 nháy gần đây, 2 cặp lotto thường về trong 3 ngày sau đó :

- Lotto 89-98 về 48 lần, trong đó : 19 lần ngày 1, 13 lần ngày 2, 16 lần ngày 3 Ăn 89 ngày 1

- Lotto 11-66 về 46 lần, trong đó : 15 lần ngày 1, 14 lần ngày 2, 17 lần ngày 3 Ăn 66 ngày 1

12/06/2018

KHÔNG CHỐT

11/06/2018

Từ 01/01/2005 đến nay, trong 45 lần đặc biệt về 03. Lotto hay về trong 3 hôm sau

- Cặp 02-20 về 66 lần, trong đó: 23 lần ngày 1, 22 lần ngày 2, 21 lần ngày 3 

- Cặp 49-94 về 65 lần, trong đó: 20 lần ngày 1, 21 lần ngày 2, 24 lần ngày 3 Ăn 49,94 ngày 1

Trong 30 lần 47,74 về 2 nháy gần đây, 2 cặp lotto thường về trong 3 ngày sau đó :

- Lotto 22-77 về 52 lần, trong đó : 19 lần ngày 1, 14 lần ngày 2, 19 lần ngày 3 Ăn 22 ngày 3

- Lotto 11-66 về 50 lần, trong đó : 20 lần ngày 1, 16 lần ngày 2, 14 lần ngày 3 Ăn 66 ngày 3

10/06/2018

Từ 01/01/2005 đến nay, trong 45 lần đặc biệt về 99. Lotto hay về trong 3 hôm sau

- Cặp 05-50 về 66 lần, trong đó: 24 lần ngày 1, 23 lần ngày 2, 19 lần ngày 3 Ăn 50 ngày 1

- Cặp 09-90 về 66 lần, trong đó: 21 lần ngày 1, 22 lần ngày 2, 23 lần ngày 3 Ăn 90 ngày 1

Trong 30 lần 28,82 về 2 nháy gần đây, 2 cặp lotto thường về trong 3 ngày sau đó :

- Lotto 19-91 về 44 lần, trong đó : 13 lần ngày 1, 13 lần ngày 2, 18 lần ngày 3 Ăn 91 ngày 2

- Lotto 25-52 về 44 lần, trong đó : 15 lần ngày 1, 14 lần ngày 2, 15 lần ngày 3 Ăn 25,52 ngày 2

09/06/2018

Từ 01/01/2005 đến nay, trong 45 lần đặc biệt về 38. Lotto hay về trong 3 hôm sau

- Cặp 47-74 về 65 lần, trong đó: 24 lần ngày 1, 21 lần ngày 2, 20 lần ngày 3 Ăn 47 ngày 3

- Cặp 12-21 về 63 lần, trong đó: 20 lần ngày 1, 23 lần ngày 2, 20 lần ngày 3 Ăn 21 ngày 3

Trong 30 lần 23,32 về 2 nháy gần đây, 2 cặp lotto thường về trong 3 ngày sau đó :

- Lotto 11-66 về 49 lần, trong đó : 18 lần ngày 1, 15 lần ngày 2, 16 lần ngày 3 Ăn 66 ngày 2

- Lotto 09-90 về 48 lần, trong đó : 16 lần ngày 1, 12 lần ngày 2, 20 lần ngày 3 Ăn 90 ngày 2

08/06/2018

Từ 01/01/2005 đến nay, trong 45 lần đặc biệt về 82. Lotto hay về trong 3 hôm sau

- Cặp 09-90 về 67 lần, trong đó: 15 lần ngày 1, 28 lần ngày 2, 24 lần ngày 3 Ăn 09 ngày 1

- Cặp 17-71 về 67 lần, trong đó: 23 lần ngày 1, 23 lần ngày 2, 21 lần ngày 3 Ăn 17 ngày 1

Trong 30 lần 89,98 về 2 nháy gần đây, 2 cặp lotto thường về trong 3 ngày sau đó :

- Lotto 11-66 về 52 lần, trong đó : 14 lần ngày 1, 17 lần ngày 2, 21 lần ngày 3 Ăn 66 ngày 1

- Lotto 00-55 về 45 lần, trong đó : 18 lần ngày 1, 13 lần ngày 2, 14 lần ngày 3

07/06/2018

Từ 01/01/2005 đến nay, trong 45 lần đặc biệt về 75. Lotto hay về trong 3 hôm sau

- Cặp 33-88 về 65 lần, trong đó: 26 lần ngày 1, 20 lần ngày 2, 19 lần ngày 3 Về 88 ngày 1

- Cặp 24-42 về 64 lần, trong đó: 20 lần ngày 1, 23 lần ngày 2, 21 lần ngày 3 Về 24 ngày 2

Trong 30 lần 19,91 về 2 nháy gần đây, 2 cặp lotto thường về trong 3 ngày sau đó :

- Lotto 19-91 về 47 lần, trong đó : 16 lần ngày 1, 18 lần ngày 2, 13 lần ngày 3 Về 19,91 ngày 3

- Lotto 27-72 về 45 lần, trong đó : 16 lần ngày 1, 14 lần ngày 2, 15 lần ngày 3 Về 27,72 ngày 3

06/06/2018

Từ 01/01/2005 đến nay, trong 45 lần đặc biệt về 85. Lotto hay về trong 3 hôm sau

- Cặp 27-72 về 68 lần, trong đó: 20 lần ngày 1, 28 lần ngày 2, 20 lần ngày 3 

- Cặp 33-88 về 66 lần, trong đó: 25 lần ngày 1, 25 lần ngày 2, 16 lần ngày 3 Về 88 ngày 2

Trong 30 lần 08,80 về 2 nháy gần đây, 2 cặp lotto thường về trong 3 ngày sau đó :

- Lotto 11-66 về 47 lần, trong đó : 14 lần ngày 1, 17 lần ngày 2, 16 lần ngày 3 Về 11 ngày 1

- Lotto 67-76 về 45 lần, trong đó : 17 lần ngày 1, 12 lần ngày 2, 16 lần ngày 3 Về 67,76 ngày 1

05/06/2018

Từ 01/01/2005 đến nay, trong 45 lần đặc biệt về 83. Lotto hay về trong 3 hôm sau

- Cặp 29-92 về 70 lần, trong đó: 26 lần ngày 1, 21 lần ngày 2, 23 lần ngày 3 Về 92 ngày 2

- Cặp 58-85 về 69 lần, trong đó: 25 lần ngày 1, 23 lần ngày 2, 21 lần ngày 3 Về 85 ngày 1

Trong 30 lần 13,31 về 2 nháy gần đây, 2 cặp lotto thường về trong 3 ngày sau đó :

- Lotto 22-77 về 54 lần, trong đó : 19 lần ngày 1, 19 lần ngày 2, 16 lần ngày 3 Về 77 ngày 3

- Lotto 27-72 về 47 lần, trong đó : 16 lần ngày 1, 17 lần ngày 2, 14 lần ngày 3 Về 27 ngày 1

04/06/2018

Từ 01/01/2005 đến nay, trong 45 lần đặc biệt về 00. Lotto hay về trong 3 hôm sau

- Cặp 03-30 về 71 lần, trong đó: 24 lần ngày 1, 23 lần ngày 2, 24 lần ngày 3 

- Cặp 05-50 về 67 lần, trong đó: 20 lần ngày 1, 23 lần ngày 2, 24 lần ngày 3 

Trong 30 lần 01,10 về 2 nháy gần đây, 2 cặp lotto thường về trong 3 ngày sau đó :

- Lotto 79-97 về 48 lần, trong đó : 19 lần ngày 1, 17 lần ngày 2, 12 lần ngày 3 Về 97 ngày 2

- Lotto 46-64 về 47 lần, trong đó : 16 lần ngày 1, 13 lần ngày 2, 18 lần ngày 3 Về 46,64 ngày 2

03/06/2018

Từ 01/01/2005 đến nay, trong 45 lần đặc biệt về 85. Lotto hay về trong 3 hôm sau

- Cặp 27-72 về 67 lần, trong đó: 20 lần ngày 1, 28 lần ngày 2, 19 lần ngày 3 Về 72 ngày 1

- Cặp 33-88 về 67 lần, trong đó: 25 lần ngày 1, 25 lần ngày 2, 17 lần ngày 3 Về 33 ngày 1

Trong 30 lần 58,85 về 4 nháy gần đây, 2 cặp lotto thường về trong 3 ngày sau đó :

- Lotto 27-72 về 23 lần, trong đó : 9 lần ngày 1, 8 lần ngày 2, 6 lần ngày 3 Về 72 ngày 1

- Lotto 36-63 về 23 lần, trong đó : 8 lần ngày 1, 10 lần ngày 2, 5 lần ngày 3 Về 63 ngày 2

02/06/2018

Từ 01/01/2005 đến nay, trong 45 lần đặc biệt về 72. Lotto hay về trong 3 hôm sau

- Cặp 67-76 về 68 lần, trong đó: 22 lần ngày 1, 22 lần ngày 2, 24 lần ngày 3 Về 67 ngày 2

- Cặp 00-55 về 67 lần, trong đó: 23 lần ngày 1, 23 lần ngày 2, 21 lần ngày 3 Về 00 ngày 1

Trong 30 lần 27,72 về 2 nháy gần đây, 2 cặp lotto thường về trong 3 ngày sau đó :

- Lotto 49-94 về 47 lần, trong đó : 16 lần ngày 1, 13 lần ngày 2, 18 lần ngày 3 

- Lotto 45-54 về 46 lần, trong đó : 13 lần ngày 1, 18 lần ngày 2, 15 lần ngày 3 Về 54 ngày 2

01/06/2018

KHÔNG CHỐT

31/05/2018

Từ 01/01/2005 đến nay, trong 45 lần đặc biệt về 63. Lotto hay về trong 3 hôm sau

- Cặp 16-61 về 66 lần, trong đó: 21 lần ngày 1, 20 lần ngày 2, 25 lần ngày 3 Về 61 ngày 1

- Cặp 26-62 về 66 lần, trong đó: 23 lần ngày 1, 27 lần ngày 2, 16 lần ngày 3 Về 62 ngày 3

Trong 45 lần câm đầu 5 gần đây, 2 cặp lotto thường về trong 3 ngày sau đó :

- Lotto 37-73 về 72 lần, trong đó : 24 lần ngày 1, 23 lần ngày 2, 25 lần ngày 3 Về 37 ngày 1

- Lotto 49-94 về 72 lần, trong đó : 25 lần ngày 1, 22 lần ngày 2, 25 lần ngày 3 Về 49 ngày 1

30/05/2018

Từ 01/01/2005 đến nay, trong 45 lần đặc biệt về 97. Lotto hay về trong 3 hôm sau

- Cặp 23-32 về 72 lần, trong đó: 21 lần ngày 1, 23 lần ngày 2, 28 lần ngày 3 

- Cặp 47-74 về 71 lần, trong đó: 27 lần ngày 1, 22 lần ngày 2, 22 lần ngày 3 Về 47 ngày 2

Trong 30 lần lotto 19,91 về 2 nháy gần đây, 2 cặp lotto thường về trong 3 ngày sau đó :

- Lotto 25-52 về 44 lần, trong đó : 15 lần ngày 1, 14 lần ngày 2, 15 lần ngày 3 Về 25 ngày 2

- Lotto 57-75 về 44 lần, trong đó : 14 lần ngày 1, 17 lần ngày 2, 13 lần ngày 3 

29/05/2018

Từ 01/01/2005 đến nay, trong 45 lần đặc biệt về 38. Lotto hay về trong 3 hôm sau

- Cặp 47-74 về 66 lần, trong đó: 24 lần ngày 1, 22 lần ngày 2, 20 lần ngày 3 Về 74 ngày 1

- Cặp 23-32 về 64 lần, trong đó: 27 lần ngày 1, 16 lần ngày 2, 21 lần ngày 3 

Trong 30 lần lotto 23,32 về 2 nháy gần đây, 2 cặp lotto thường về trong 3 ngày sau đó :

- Lotto 11-66 về 47 lần, trong đó : 17 lần ngày 1, 15 lần ngày 2, 15 lần ngày 3 Về 66 ngày 1

- Lotto 67-76 về 46 lần, trong đó : 16 lần ngày 1, 12 lần ngày 2, 18 lần ngày 3 Về 76 ngày 2

28/05/2018

Từ 01/01/2005 đến nay, trong 45 lần đặc biệt về 08. Lotto hay về trong 3 hôm sau

- Cặp 37-73 về 72 lần, trong đó: 21 lần ngày 1, 25 lần ngày 2, 26 lần ngày 3 Về 73 ngày 1

- Cặp 01-10 về 64 lần, trong đó: 22 lần ngày 1, 20 lần ngày 2, 22 lần ngày 3 Về 01,10 ngày 1

Trong 30 lần lotto 58,85 về 2 nháy gần đây, 2 cặp lotto thường về trong 3 ngày sau đó :

- Lotto 11-66 về 48 lần, trong đó : 14 lần ngày 1, 16 lần ngày 2, 18 lần ngày 3 Về 66 ngày 2

- Lotto 27-72 về 47 lần, trong đó : 13 lần ngày 1, 20 lần ngày 2, 14 lần ngày 3 Về 72 ngày 3

27/05/2018

Từ 01/01/2005 đến nay, trong 45 lần đặc biệt về 73. Lotto hay về trong 3 hôm sau

- Cặp 17-71 về 67 lần, trong đó: 21 lần ngày 1, 27 lần ngày 2, 19 lần ngày 3 Về 17 ngày 1

- Cặp 16-61 về 64 lần, trong đó: 19 lần ngày 1, 21 lần ngày 2, 24 lần ngày 3 Về 61 ngày 2

Trong 30 lần lotto 01,10 về 2 nháy gần đây, 2 cặp lotto thường về trong 3 ngày sau đó :

- Lotto 18-81 về 45 lần, trong đó : 12 lần ngày 1, 15 lần ngày 2, 18 lần ngày 3 Về 18 ngày 1

- Lotto 11-66 về 44 lần, trong đó : 13 lần ngày 1, 17 lần ngày 2, 14 lần ngày 3 Về 66 ngày 3

26/05/2018

Từ 01/01/2005 đến nay, trong 45 lần đặc biệt về 36. Lotto hay về trong 3 hôm sau

- Cặp 07-70 về 69 lần, trong đó: 21 lần ngày 1, 21 lần ngày 2, 27 lần ngày 3 Về 70 ngày 2

- Cặp 37-73 về 67 lần, trong đó: 22 lần ngày 1, 23 lần ngày 2, 22 lần ngày 3 Về 37,73** ngày 1

Trong 30 lần lotto 12,21 về 2 nháy gần đây, 2 cặp lotto thường về trong 3 ngày sau đó :

- Lotto 27-72 về 46 lần, trong đó : 13 lần ngày 1, 18 lần ngày 2, 15 lần ngày 3 

- Lotto 12-21 về 45 lần, trong đó : 18 lần ngày 1, 13 lần ngày 2, 14 lần ngày 3 Về 12,21 ngày 2

25/05/2018

Từ 01/01/2005 đến nay, trong 45 lần đặc biệt về 76. Lotto hay về trong 3 hôm sau

- Cặp 37-73 về 71 lần, trong đó: 23 lần ngày 1, 23 lần ngày 2, 25 lần ngày 3 Về 37 ngày 1

- Cặp 59-95 về 68 lần, trong đó: 24 lần ngày 1, 20 lần ngày 2, 24 lần ngày 3 Về 59,95 ngày 1

Trong 30 lần lotto 46,64 về 2 nháy gần đây, 2 cặp lotto thường về trong 3 ngày sau đó :

- Lotto 09-90 về 52 lần, trong đó : 16 lần ngày 1, 17 lần ngày 2, 19 lần ngày 3 Về 09 ngày 3

- Lotto 33-88 về 44 lần, trong đó : 15 lần ngày 1, 14 lần ngày 2, 15 lần ngày 3 

24/05/2018

Từ 01/01/2005 đến nay, trong 45 lần đặc biệt về 44. Lotto hay về trong 3 hôm sau

- Cặp 15-51 về 69 lần, trong đó: 21 lần ngày 1, 24 lần ngày 2, 24 lần ngày 3

- Cặp 37-73 về 69 lần, trong đó: 25 lần ngày 1, 21 lần ngày 2, 23 lần ngày 3 Về 37 ngày 2

Trong 30 lần lotto 27,72 về 2 nháy gần đây, 2 cặp lotto thường về trong 3 ngày sau đó :

- Lotto 26-62 về 44 lần, trong đó : 15 lần ngày 1, 14 lần ngày 2, 15 lần ngày 3 Về 62 ngày 3

- Lotto 57-75 về 44 lần, trong đó : 18 lần ngày 1, 12 lần ngày 2, 14 lần ngày 3 Về 75 ngày 2

23/05/2018

Từ 01/01/2005 đến nay, trong 45 lần đặc biệt về 30. Lotto hay về trong 3 hôm sau

- Cặp 59-95 về 64 lần, trong đó: 21 lần ngày 1, 29 lần ngày 2, 24 lần ngày 3 Về 59,95 ngày 3

- Cặp 22-77 về 62 lần, trong đó: 22 lần ngày 1, 20 lần ngày 2, 20 lần ngày 3 Về 22,77 ngày 1

Trong 30 lần lotto 06,60 về 2 nháy gần đây, 2 cặp lotto thường về trong 3 ngày sau đó :

- Lotto 89-98 về 49 lần, trong đó : 19 lần ngày 1, 13 lần ngày 2, 17 lần ngày 3 

- Lotto 11-66 về 47 lần, trong đó : 14 lần ngày 1, 15 lần ngày 2, 18 lần ngày 3 Về 66 ngày 1