Hệ thống thống kê xổ số hàng đầu
CHÚNG TÔI SỞ HỮU CÁC CÔNG CỤ GIÚP ĐƯA RA CON SỐ CÓ TỈ LỆ CAO NHẤT CÁC GÓI DỊCH VỤ BAO GỒM : VIP SONG THỦ 2 NGÀY, 3 NGÀY - BẠCH THỦ 2 NGÀY , 3 NGÀY - CÙNG CÁC THỐNG KÊ MIỄN PHÍ

Bạc Nhớ Chọn Lọc 3

Thống Kê bạc Nhớ gồm các thống kê :

Loto về theo đặc biệt                                           Loto về theo đầu câm

Loto về theo giải                                                  Loto về theo đuôi câm  

Loto về theo loto về nhiều nháy                         Loto về theo tổng câm

Bộ 2 loto về cùng nhau                                        Bộ 3 loto về cùng nhau

Bộ 4 loto về cùng nhau

Đây là những thống kê chọn lọc để đưa lên, là cơ sở cho cặp nuôi 3 ngày sau đó: 

17/12/2017
Bạn cần mua VIP để xem : Mua VIP này
16/12/2017
Bạn cần mua VIP để xem : Mua VIP này
15/12/2017
Bạn cần mua VIP để xem : Mua VIP này
14/12/2017

+Từ 01/01/2005 đến nay, trong 45 lần đặc biệt về 72. Lotto trong 3 hôm sau: 

- Cặp 00-55 về 67 lần, trong đó: 23 lần ngày 1, 23 lần ngày 2, 21 lần ngày 3 

- Cặp 67-76 về 66 lần, trong đó: 21 lần ngày 1, 22 lần ngày 2, 23 lần ngày 3 Ăn 76 ngày 1

+Trong 30 lần 68,86 về 3 nháy gần đây , 2 cặp lotto về 3 ngày sau đó: 

-Loto 59-95 về 46 lần, trong đó: 17 lần ngày 1, 9 lần ngày 2, 20 lần ngày 3 Ăn 95 ngày 1

-Loto 37-73 về 44 lần, trong đó: 20 lần ngày 1, 12 lần ngày 2, 12 lần ngày 3

13/12/2017

+Từ 01/01/2005 đến nay, trong 45 lần đặc biệt về 49. Lotto trong 3 hôm sau: 

- Cặp 12-21 về 58 lần, trong đó: 17 lần ngày 1, 19 lần ngày 2, 22 lần ngày 3 Về 12 ngày 1

- Cặp 33-88 về 58 lần, trong đó: 24 lần ngày 1, 18 lần ngày 2, 16 lần ngày 3 Về 88 ngày 1

+Trong 30 lần 24,42 về 3 nháy gần đây , 2 cặp lotto về 3 ngày sau đó: 

-Loto 38-83 về 51 lần, trong đó: 19 lần ngày 1, 15 lần ngày 2, 17 lần ngày 3 

-Loto 01-10 về 50 lần, trong đó: 14 lần ngày 1, 18 lần ngày 2, 18 lần ngày 3 Về 01 ngày 2

12/12/2017

+Từ 01/01/2005 đến nay, trong 45 lần đặc biệt về 60. Lotto trong 3 hôm sau: 

- Cặp 36-63 về 70 lần, trong đó: 19 lần ngày 1, 23 lần ngày 2, 28 lần ngày 3 Ăn 63 ngày 1

- Cặp 01-10 về 67 lần, trong đó: 21 lần ngày 1, 25 lần ngày 2, 21 lần ngày 3 Ăn 10 ngày 1

+Trong 30 lần 01,10 về 2 nháy gần đây , 2 cặp lotto về 3 ngày sau đó: 

-Loto 11-66 về 45 lần, trong đó: 16 lần ngày 1, 14 lần ngày 2, 15 lần ngày 3 Ăn 66 ngày 2

-Loto 22-77 về 45 lần, trong đó: 14 lần ngày 1, 15 lần ngày 2, 16 lần ngày 3

11/12/2017

+Từ 01/01/2005 đến nay, trong 45 lần đặc biệt về 78. Lotto trong 3 hôm sau: 

- Cặp 46-64 về 65 lần, trong đó: 22 lần ngày 1, 23 lần ngày 2, 20 lần ngày 3 Về 46 ngày 1

- Cặp 68-86 về 65 lần, trong đó: 22 lần ngày 1, 24 lần ngày 2, 19 lần ngày 3 Về 68** ngày 2

+Trong 30 lần 44,99 về 3 nháy gần đây , 2 cặp lotto về 3 ngày sau đó: 

-Loto 11-66 về 48 lần, trong đó: 17 lần ngày 1, 14 lần ngày 2, 17 lần ngày 3 Về 66 ngày 1

-Loto 04-40 về 43 lần, trong đó: 16 lần ngày 1, 11 lần ngày 2, 16 lần ngày 3

10/12/2017

+Từ 01/01/2005 đến nay, trong 45 lần đặc biệt về 92. Lotto trong 3 hôm sau: 

- Cặp 12-21 về 65 lần, trong đó: 26 lần ngày 1, 22 lần ngày 2, 17 lần ngày 3 Về 21 ngày 1

- Cặp 29-92 về 65 lần, trong đó: 26 lần ngày 1, 16 lần ngày 2, 23 lần ngày 3 

+Trong 30 lần 45,54 về 2 nháy gần đây , 2 cặp lotto về 3 ngày sau đó: 

-Loto 18-81 về 48 lần, trong đó: 14 lần ngày 1, 18 lần ngày 2, 16 lần ngày 3 Về 81 ngày 1

-Loto 37-73 về 48 lần, trong đó: 14 lần ngày 1, 19 lần ngày 2, 15 lần ngày 3 Về 73 ngày 3

09/12/2017

+Từ 01/01/2005 đến nay, trong 45 lần đặc biệt về 81. Lotto trong 3 hôm sau: 

- Cặp 47-74 về 74 lần, trong đó: 23 lần ngày 1, 24 lần ngày 2, 23 lần ngày 3 Về 74 ngày 3

- Cặp 79-97 về 65 lần, trong đó: 23 lần ngày 1, 25 lần ngày 2, 17 lần ngày 3 Về 97 ngày 2

+Trong 30 lần 37,73 về 2 nháy gần đây , 2 cặp lotto về 3 ngày sau đó: 

-Loto 79-97 về 51 lần, trong đó: 16 lần ngày 1, 20 lần ngày 2, 15 lần ngày 3 Về 97 ngày 2

-Loto 01-10 về 45 lần, trong đó: 16 lần ngày 1, 16 lần ngày 2, 13 lần ngày 3 Về 01** ngày 3

08/12/2017

+Từ 01/01/2005 đến nay, trong 45 lần đặc biệt về 53. Lotto trong 3 hôm sau: 

- Cặp 07-70 về 67 lần, trong đó: 22 lần ngày 1, 22 lần ngày 2, 23 lần ngày 3 

- Cặp 24-42 về 67 lần, trong đó: 21 lần ngày 1, 26 lần ngày 2, 20 lần ngày 3 Ăn 24 ngày 2

+Trong 30 lần 27,72 về 2 nháy gần đây , 2 cặp lotto về 3 ngày sau đó: 

-Loto 26-62 về 48 lần, trong đó: 11 lần ngày 1, 19 lần ngày 2, 18 lần ngày 3 Ăn 26 ngày 1

-Loto 37-73 về 48 lần, trong đó: 13 lần ngày 1, 17 lần ngày 2, 18 lần ngày 3 Ăn 37** ngày 1

07/12/2017

+Từ 01/01/2005 đến nay, trong 45 lần đặc biệt về 64. Lotto trong 3 hôm sau: 

- Cặp 29-92 về 62 lần, trong đó: 20 lần ngày 1, 21 lần ngày 2, 21 lần ngày 3 Ăn 92 ngày 1

- Cặp 23-32 về 61 lần, trong đó: 21 lần ngày 1, 18 lần ngày 2, 22 lần ngày 3 Ăn 23 ngày 2

+Trong 30 lần 36,63 về 2 nháy gần đây , 2 cặp lotto về 3 ngày sau đó: 

-Loto 27-72 về 46 lần, trong đó: 15 lần ngày 1, 17 lần ngày 2, 14 lần ngày 3 Ăn 27** ngày 1

-Loto 15-51 về 44 lần, trong đó: 17 lần ngày 1, 17 lần ngày 2, 10 lần ngày 3 Ăn 15 ngày 1

06/12/2017

+Từ 01/01/2005 đến nay, trong 45 lần đặc biệt về 77. Lotto trong 3 hôm sau: 

- Cặp 56-65 về 60 lần, trong đó: 17 lần ngày 1, 18 lần ngày 2, 25 lần ngày 3 Ăn 65 ngày 2

- Cặp 07-70 về 59 lần, trong đó: 20 lần ngày 1, 21 lần ngày 2, 18 lần ngày 3 

+Trong 30 lần 12,21 về 2 nháy gần đây , 2 cặp lotto về 3 ngày sau đó: 

-Loto 34-43 về 47 lần, trong đó: 17 lần ngày 1, 15 lần ngày 2, 15 lần ngày 3 

-Loto 38-83 về 47 lần, trong đó: 17 lần ngày 1, 18 lần ngày 2, 12 lần ngày 3 Ăn 83** ngày 3

05/12/2017

+Từ 01/01/2005 đến nay, trong 45 lần đặc biệt về 33. Lotto trong 3 hôm sau: 

- Cặp 07-70 về 71 lần, trong đó: 25 lần ngày 1, 26 lần ngày 2, 20 lần ngày 3 

- Cặp 11-66 về 66 lần, trong đó: 19 lần ngày 1, 23 lần ngày 2, 24 lần ngày 3 Ăn 66 ngày 3

+Trong 30 lần 19,91 về 2 nháy gần đây , 2 cặp lotto về 3 ngày sau đó: 

-Loto 25-52 về 47 lần, trong đó: 16 lần ngày 1, 15 lần ngày 2, 16 lần ngày 3 Ăn 25** ngày 2

-Loto 07-70 về 46 lần, trong đó: 14 lần ngày 1, 20 lần ngày 2, 12 lần ngày 3

04/12/2017

+Từ 01/01/2005 đến nay, trong 45 lần đặc biệt về 09. Lotto trong 3 hôm sau: 

- Cặp 01-10 về 68 lần, trong đó: 23 lần ngày 1, 24 lần ngày 2, 21 lần ngày 3 Về 10 ngày 2

- Cặp 38-83 về 68 lần, trong đó: 24 lần ngày 1, 23 lần ngày 2, 21 lần ngày 3 Về 83 ngày 2

+Trong 30 lần 19,91 về 3 nháy gần đây , 2 cặp lotto về 3 ngày sau đó: 

-Loto 59-95 về 47 lần, trong đó: 16 lần ngày 1, 12 lần ngày 2, 19 lần ngày 3 Về 59 ngày 1

-Loto 37-73 về 46 lần, trong đó: 13 lần ngày 1, 17 lần ngày 2, 16 lần ngày 3

03/12/2017

+Từ 01/01/2005 đến nay, trong 45 lần đặc biệt về 70. Lotto trong 3 hôm sau: 

- Cặp 03-30 về 68 lần, trong đó: 21 lần ngày 1, 27 lần ngày 2, 20 lần ngày 3 Về 30 ngày 2

- Cặp 22-77 về 67 lần, trong đó: 21 lần ngày 1, 23 lần ngày 2, 23 lần ngày 3 Về 22 ngày 2

+Trong 30 lần 03,30 về 2 nháy gần đây , 2 cặp lotto về 3 ngày sau đó: 

-Loto 09-90 về 50 lần, trong đó: 15 lần ngày 1, 21 lần ngày 2, 14 lần ngày 3 Ăn 09**,90 ngày 1

-Loto 37-73 về 46 lần, trong đó: 12 lần ngày 1, 17 lần ngày 2, 17 lần ngày 3

02/12/2017

+Từ 01/01/2005 đến nay, trong 45 lần đặc biệt về 16. Lotto trong 3 hôm sau: 

- Cặp 01-10 về 66 lần, trong đó: 24 lần ngày 1, 21 lần ngày 2, 21 lần ngày 3 

- Cặp 03-30 về 66 lần, trong đó: 22 lần ngày 1, 21 lần ngày 2, 23 lần ngày 3 Về 03** ngày 1

+Trong 30 lần 79,97 về 3 nháy gần đây , 2 cặp lotto về 3 ngày sau đó: 

-Loto 12-21 về 46 lần, trong đó: 15 lần ngày 1, 13 lần ngày 2, 18 lần ngày 3 

-Loto 57-75 về 46 lần, trong đó: 13 lần ngày 1, 15 lần ngày 2, 18 lần ngày 3 Về 75 ngày 1

01/12/2017

+Từ 01/01/2005 đến nay, trong 45 lần đặc biệt về 50. Lotto trong 3 hôm sau: 

- Cặp 67-76 về 60 lần, trong đó: 14 lần ngày 1, 22 lần ngày 2, 24 lần ngày 3 Về 76 ngày 2

- Cặp 02-20 về 59 lần, trong đó: 23 lần ngày 1, 18 lần ngày 2, 18 lần ngày 3 Về 02 ngày 1

+Trong 30 lần 03,30 về 3 nháy gần đây , 2 cặp lotto về 3 ngày sau đó: 

-Loto 37-73 về 45 lần, trong đó: 18 lần ngày 1, 12 lần ngày 2, 15 lần ngày 3 Về 73** ngày 1

-Loto 58-85 về 45 lần, trong đó: 13 lần ngày 1, 18 lần ngày 2, 14 lần ngày 3 Về 85 ngày 2

30/11/2017

+Từ 01/01/2005 đến nay, trong 45 lần đặc biệt về 75. Lotto trong 3 hôm sau: 

- Cặp 33-88 về 67 lần, trong đó: 27 lần ngày 1, 19 lần ngày 2, 21 lần ngày 3 

- Cặp 56-65 về 66 lần, trong đó: 22 lần ngày 1, 21 lần ngày 2, 23 lần ngày 3 

+Trong 30 lần 03,30 về 3 nháy gần đây , 2 cặp lotto về 3 ngày sau đó: 

-Loto 78-87 về 45 lần, trong đó: 12 lần ngày 1, 17 lần ngày 2, 16 lần ngày 3 Ăn 87 ngày 1

-Loto 79-97 về 45 lần, trong đó: 14 lần ngày 1, 17 lần ngày 2, 14 lần ngày 3 Ăn 97 ngày 1

29/11/2017

+Từ 01/01/2005 đến nay, trong 45 lần đặc biệt về 05. Lotto trong 3 hôm sau: 

- Cặp 23-32 về 66 lần, trong đó: 18 lần ngày 1, 22 lần ngày 2, 26 lần ngày 3 

- Cặp 44-99 về 66 lần, trong đó: 22 lần ngày 1, 20 lần ngày 2, 24 lần ngày 3 Ăn 44 ngày 2

+Trong 30 lần 04,40 về 3 nháy gần đây , 2 cặp lotto về 3 ngày sau đó: 

-Loto 38-83 về 48 lần, trong đó: 19 lần ngày 1, 14 lần ngày 2, 15 lần ngày 3 Ăn 38 ngày 1

-Loto 45-54 về 48 lần, trong đó: 16 lần ngày 1, 15 lần ngày 2, 17 lần ngày 3 Ăn 45 ngày 1

28/11/2017

+Từ 01/01/2005 đến nay, trong 45 lần đặc biệt về 11. Lotto trong 3 hôm sau: 

- Cặp 14-41 về 68 lần, trong đó: 20 lần ngày 1, 21 lần ngày 2, 27 lần ngày 3 Ăn 14,41 ngày 3

- Cặp 28-82 về 67 lần, trong đó: 22 lần ngày 1, 19 lần ngày 2, 26 lần ngày 3 Ăn 82 ngày 1

+Trong 30 lần 17,71 về 2 nháy gần đây , 2 cặp lotto về 3 ngày sau đó: 

-Loto 07-70 về 46 lần, trong đó: 13 lần ngày 1, 20 lần ngày 2, 13 lần ngày 3 Ăn 07 ngày 1

-Loto 67-76 về 46 lần, trong đó: 13 lần ngày 1, 16 lần ngày 2, 17 lần ngày 3 Ăn 76 ngày 1

27/11/2017

+Từ 01/01/2005 đến nay, trong 45 lần đặc biệt về 09. Lotto trong 3 hôm sau: 

- Cặp 01-10 về 68 lần, trong đó: 22 lần ngày 1, 25 lần ngày 2, 21 lần ngày 3 Ăn 01 ngày 1

- Cặp 38-83 về 68 lần, trong đó: 25 lần ngày 1, 22 lần ngày 2, 21 lần ngày 3 Ăn 83 ngày 2

+Trong 30 lần 02,20 về 2 nháy gần đây , 2 cặp lotto về 3 ngày sau đó: 

-Loto 22-77 về 48 lần, trong đó: 17 lần ngày 1, 18 lần ngày 2, 13 lần ngày 3 Ăn 22 ngày 1

-Loto 37-73 về 48 lần, trong đó: 16 lần ngày 1, 15 lần ngày 2, 17 lần ngày 3 Ăn 73 ngày 1

26/11/2017

+Từ 01/01/2005 đến nay, trong 45 lần đặc biệt về 80. Lotto trong 3 hôm sau: 

- Cặp 58-85 về 61 lần, trong đó: 19 lần ngày 1, 22 lần ngày 2, 20 lần ngày 3 Về 58.85 ngày 3

- Cặp 69-96 về 59 lần, trong đó: 22 lần ngày 1, 21 lần ngày 2, 16 lần ngày 3 

+Trong 30 lần 25,52 về 3 nháy gần đây , 2 cặp lotto về 3 ngày sau đó: 

-Loto 06-60 về 53 lần, trong đó: 18 lần ngày 1, 18 lần ngày 2, 17 lần ngày 3 

-Loto 00-55 về 49 lần, trong đó: 19 lần ngày 1, 15 lần ngày 2, 15 lần ngày 3 Về 55 ngày 1

25/11/2017

+Từ 01/01/2005 đến nay, trong 45 lần đặc biệt về 68. Lotto trong 3 hôm sau: 

- Cặp 69-96 về 57 lần, trong đó: 19 lần ngày 1, 15 lần ngày 2, 23 lần ngày 3 Về 96 ngày 1

- Cặp 01-10 về 56 lần, trong đó: 16 lần ngày 1, 18 lần ngày 2, 22 lần ngày 3 Về 01 ngày 1

+Trong 30 lần 16,61 về 2 nháy gần đây , 2 cặp lotto về 3 ngày sau đó: 

-Loto 49-94 về 44 lần, trong đó: 17 lần ngày 1, 14 lần ngày 2, 13 lần ngày 3 

-Loto 67-76 về 44 lần, trong đó: 14 lần ngày 1, 15 lần ngày 2, 15 lần ngày 3 Về 76 ngày 1

24/11/2017

+Từ 01/01/2005 đến nay, trong 45 lần đặc biệt về 66. Lotto trong 3 hôm sau: 

- Cặp 07-70 về 66 lần, trong đó: 23 lần ngày 1, 25 lần ngày 2, 18 lần ngày 3 Về 70 ngày 3

- Cặp 25-52 về 66 lần, trong đó: 26 lần ngày 1, 22 lần ngày 2, 18 lần ngày 3 Về 25**,52 ngày 2

+Trong 30 lần 26,62 về 3 nháy gần đây , 2 cặp lotto về 3 ngày sau đó: 

-Loto 12-21 về 48 lần, trong đó: 14 lần ngày 1, 18 lần ngày 2, 16 lần ngày 3 

-Loto 27-72 về 48 lần, trong đó: 19 lần ngày 1, 10 lần ngày 2, 19 lần ngày 3 Về 27 ngày 3

23/11/2017

+Từ 01/01/2005 đến nay, trong 45 lần đặc biệt về 24. Lotto trong 3 hôm sau: 

- Cặp 12-21 về 65 lần, trong đó: 19 lần ngày 1, 20 lần ngày 2, 26 lần ngày 3

- Cặp 17-71 về 65 lần, trong đó: 24 lần ngày 1, 22 lần ngày 2, 19 lần ngày 3 Ăn 71 ngày 1

+Trong 30 lần 33,88 về 3 nháy gần đây , 2 cặp lotto về 3 ngày sau đó: 

-Loto 34-43 về 55 lần, trong đó: 17 lần ngày 1, 20 lần ngày 2, 18 lần ngày 3 Ăn 43 ngày 1

-Loto 67-76 về 51 lần, trong đó: 16 lần ngày 1, 18 lần ngày 2, 17 lần ngày 3 Ăn 67 ngày 1

22/11/2017

+Từ 01/01/2005 đến nay, trong 45 lần đặc biệt về 53. Lotto trong 3 hôm sau: 

- Cặp 07-70 về 67 lần, trong đó: 21 lần ngày 1, 23 lần ngày 2, 23 lần ngày 3 Về 07 ngày 1

- Cặp 14-41 về 66 lần, trong đó: 27 lần ngày 1, 22 lần ngày 2, 17 lần ngày 3 Về 41 ngày 3

+Trong 30 lần 07,70 về 3 nháy gần đây , 2 cặp lotto về 3 ngày sau đó: 

-Loto 07-70 về 48 lần, trong đó: 14 lần ngày 1, 14 lần ngày 2, 20 lần ngày 3 Về 07 ngày 1

-Loto 09-90 về 45 lần, trong đó: 11 lần ngày 1, 19 lần ngày 2, 15 lần ngày 3 Về 90 ngày 1

21/11/2017

+Từ 01/01/2005 đến nay, trong 45 lần đặc biệt về 37. Lotto trong 3 hôm sau: 

- Cặp 56-65 về 69 lần, trong đó: 24 lần ngày 1, 24 lần ngày 2, 21 lần ngày 3 Về 56 ngày 1

- Cặp 45-54 về 68 lần, trong đó: 21 lần ngày 1, 23 lần ngày 2, 24 lần ngày 3 Về 45 ngày 1

+Trong 30 lần 03,30 về 2 nháy gần đây , 2 cặp lotto về 3 ngày sau đó: 

-Loto 09-90 về 49 lần, trong đó: 15 lần ngày 1, 20 lần ngày 2, 14 lần ngày 3 Ăn 90 ngày 2

-Loto 12-21 về 45 lần, trong đó: 14 lần ngày 1, 16 lần ngày 2, 15 lần ngày 3

20/11/2017

+Từ 01/01/2005 đến nay, trong 45 lần đặc biệt về 61. Lotto trong 3 hôm sau: 

- Cặp 06-60 về 61 lần, trong đó: 19 lần ngày 1, 21 lần ngày 2, 21 lần ngày 3 Về 60 ngày 1

- Cặp 23-32 về 61 lần, trong đó: 25 lần ngày 1, 17 lần ngày 2, 19 lần ngày 3 Về 32 ngày 2

+Trong 30 lần 23,32 về 2 nháy gần đây , 2 cặp lotto về 3 ngày sau đó: 

-Loto 11-66 về 50 lần, trong đó: 17 lần ngày 1, 21 lần ngày 2, 12 lần ngày 3 Về 66 ngày 2

-Loto 12-21 về 50 lần, trong đó: 17 lần ngày 1, 17 lần ngày 2, 16 lần ngày 3 Về 12,21** ngày 1

19/11/2017

+Từ 01/01/2005 đến nay, trong 45 lần đặc biệt về 22. Lotto trong 3 hôm sau: 

- Cặp 38-83 về 69 lần, trong đó: 24 lần ngày 1, 25 lần ngày 2, 20 lần ngày 3 Về 38 ngày 2

- Cặp 14-41 về 64 lần, trong đó: 20 lần ngày 1, 25 lần ngày 2, 19 lần ngày 3 Về 14,41 ngày 1

+Trong 30 lần 33,88 về 2 nháy gần đây , 2 cặp lotto về 3 ngày sau đó: 

-Loto 37-73 về 46 lần, trong đó: 16 lần ngày 1, 15 lần ngày 2, 15 lần ngày 3 Về 37 ngày 1

-Loto 11-66 về 45 lần, trong đó: 17 lần ngày 1, 10 lần ngày 2, 18 lần ngày 3 Về 66 ngày 3

18/11/2017

+Từ 01/01/2005 đến nay, trong 45 lần đặc biệt về 08. Lotto trong 3 hôm sau: 

- Cặp 37-73 về 68 lần, trong đó: 20 lần ngày 1, 23 lần ngày 2, 25 lần ngày 3 Về 37 ngày 2

- Cặp 35-53 về 66 lần, trong đó: 25 lần ngày 1, 16 lần ngày 2, 25 lần ngày 3 Về 53 ngày 3

+Trong 30 lần 23,32 về 3 nháy gần đây , 2 cặp lotto về 3 ngày sau đó: 

-Loto 14-41 về 49 lần, trong đó: 14 lần ngày 1, 19 lần ngày 2, 16 lần ngày 3 Về 41 ngày 1

-Loto 79-97 về 49 lần, trong đó: 14 lần ngày 1, 18 lần ngày 2, 17 lần ngày 3 Về 97 ngày 2