Hệ thống thống kê xổ số hàng đầu
CHÚNG TÔI SỞ HỮU CÁC CÔNG CỤ GIÚP ĐƯA RA CON SỐ CÓ TỈ LỆ CAO NHẤT CÁC GÓI DỊCH VỤ BAO GỒM : VIP SONG THỦ 2 NGÀY, 3 NGÀY - BẠCH THỦ 2 NGÀY , 3 NGÀY - CÙNG CÁC THỐNG KÊ MIỄN PHÍ

Bạc Nhớ Chọn Lọc 3

Thống Kê bạc Nhớ gồm các thống kê :

Loto về theo đặc biệt                                           Loto về theo đầu câm

Loto về theo giải                                                  Loto về theo đuôi câm  

Loto về theo loto về nhiều nháy                         Loto về theo tổng câm

Bộ 2 loto về cùng nhau                                        Bộ 3 loto về cùng nhau

Bộ 4 loto về cùng nhau

Đây là những thống kê chọn lọc để đưa lên, là cơ sở cho cặp nuôi 3 ngày sau đó: 

Để nạp tiền vào tài khoản bằng thẻ cào các bạn vui lòng liên hệ tại đây

15/11/2018
Bạn cần mua VIP để xem : Mua VIP này
14/11/2018
Bạn cần mua VIP để xem : Mua VIP này
13/11/2018

Từ 01/01/2005 đến nay, trong 45 lần đặc biệt về 70. Lotto hay về trong 3 hôm sau

 - Cặp 22-77 về 69 lần, trong đó: 21 lần ngày 1, 24 lần ngày 2, 24 lần ngày 3 Ăn 77 ngày 1

 - Cặp 11-66 về 66 lần, trong đó: 25 lần ngày 1, 24 lần ngày 2, 17 lần ngày 3 Ăn 11 ngày 1

Trong 30 lần 04-40 về 2 nháy gần đây, 2 cặp lotto thường về trong 3 ngày sau đó :

-Lotto 28-82 về 49 lần, trong đó : 18 lần ngày 1, 15 lần ngày 2, 16 lần ngày 3 Ăn 82 ngày 1

-Lotto 02-20 về 45 lần, trong đó : 14 lần ngày 1, 16 lần ngày 2, 15 lần ngày 3 Ăn 02,20 ngày 1

12/11/2018

Từ 01/01/2005 đến nay, trong 45 lần đặc biệt về 71. Lotto hay về trong 3 hôm sau

 - Cặp 04-40 về 66 lần, trong đó: 26 lần ngày 1, 18 lần ngày 2, 22 lần ngày 3 Ăn 04 ngày 1

 - Cặp 09-90 về 66 lần, trong đó: 24 lần ngày 1, 19 lần ngày 2, 23 lần ngày 3 Ăn 09,90 ngày 1

Trong 30 lần 27-72 về 2 nháy gần đây, 2 cặp lotto thường về trong 3 ngày sau đó :

-Lotto 29-92 về 48 lần, trong đó : 16 lần ngày 1, 16 lần ngày 2, 16 lần ngày 3 

-Lotto 44-99 về 47 lần, trong đó : 13 lần ngày 1, 20 lần ngày 2, 14 lần ngày 3 Ăn 99 ngày 1

11/11/2018

Từ 01/01/2005 đến nay, trong 45 lần đặc biệt về 84. Lotto hay về trong 3 hôm sau

 - Cặp 27-72 về 65 lần, trong đó: 21 lần ngày 1, 19 lần ngày 2, 25 lần ngày 3 Ăn 27** ngày 1

 - Cặp 39-93 về 65 lần, trong đó: 23 lần ngày 1, 21 lần ngày 2, 21 lần ngày 3 

Trong 30 lần 24-42 về 2 nháy gần đây, 2 cặp lotto thường về trong 3 ngày sau đó :

-Lotto 25-52 về 47 lần, trong đó : 14 lần ngày 1, 17 lần ngày 2, 16 lần ngày 3 Ăn 52 ngày 1

-Lotto 15-51 về 46 lần, trong đó : 19 lần ngày 1, 16 lần ngày 2, 11 lần ngày 3

10/11/2018

Từ 01/01/2005 đến nay, trong 45 lần đặc biệt về 69. Lotto hay về trong 3 hôm sau

 - Cặp 49-94 về 56 lần, trong đó: 19 lần ngày 1, 14 lần ngày 2, 23 lần ngày 3 Ăn 94 ngày 3

 - Cặp 45-54 về 54 lần, trong đó: 15 lần ngày 1, 21 lần ngày 2, 18 lần ngày 3 

Trong 30 lần 36-63 về 2 nháy gần đây, 2 cặp lotto thường về trong 3 ngày sau đó :

-Lotto 67-76 về 47 lần, trong đó : 17 lần ngày 1, 15 lần ngày 2, 15 lần ngày 3 

-Lotto 01-10 về 45 lần, trong đó : 20 lần ngày 1, 15 lần ngày 2, 10 lần ngày 3 Ăn 10 ngày 2

09/11/2018

Từ 01/01/2005 đến nay, trong 45 lần đặc biệt về 79. Lotto hay về trong 3 hôm sau

 - Cặp 46-64 về 56 lần, trong đó: 19 lần ngày 1, 17 lần ngày 2, 20 lần ngày 3 Ăn 46 ngày 2

 - Cặp 57-75 về 55 lần, trong đó: 15 lần ngày 1, 14 lần ngày 2, 26 lần ngày 3 Ăn 57 75 ngày 2

Trong 30 lần 26-62 về 2 nháy gần đây, 2 cặp lotto thường về trong 3 ngày sau đó :

-Lotto 67-76 về 49 lần, trong đó : 15 lần ngày 1, 17 lần ngày 2, 17 lần ngày 3 Ăn 76 ngày 1

-Lotto 06-60 về 47 lần, trong đó : 13 lần ngày 1, 16 lần ngày 2, 18 lần ngày 3 Ăn 06 ngày 1

08/11/2018

Từ 01/01/2005 đến nay, trong 45 lần đặc biệt về 11. Lotto hay về trong 3 hôm sau

 - Cặp 14-41 về 70 lần, trong đó: 21 lần ngày 1, 21 lần ngày 2, 28 lần ngày 3 Ăn 41 ngày 1

 - Cặp 28-82 về 70 lần, trong đó: 23 lần ngày 1, 19 lần ngày 2, 28 lần ngày 3 Ăn 28,82 ngày 2

Trong 30 lần 34-43 về 2 nháy gần đây, 2 cặp lotto thường về trong 3 ngày sau đó :

-Lotto 56-65 về 45 lần, trong đó : 15 lần ngày 1, 15 lần ngày 2, 15 lần ngày 3 Ăn 56 ngày 2

-Lotto 29-92 về 44 lần, trong đó : 11 lần ngày 1, 20 lần ngày 2, 13 lần ngày 3

07/11/2018

Từ 01/01/2005 đến nay, trong 45 lần đặc biệt về 55. Lotto hay về trong 3 hôm sau

 - Cặp 48-84 về 71 lần, trong đó: 21 lần ngày 1, 20 lần ngày 2, 30 lần ngày 3 Ăn 48 ngày 1

 - Cặp 02-20 về 65 lần, trong đó: 24 lần ngày 1, 26 lần ngày 2, 15 lần ngày 3 Ăn 20 ngày 2

Trong 30 lần 29-92 về 2 nháy gần đây, 2 cặp lotto thường về trong 3 ngày sau đó :

-Lotto 04-40 về 45 lần, trong đó : 14 lần ngày 1, 13 lần ngày 2, 18 lần ngày 3 

-Lotto 22-77 về 45 lần, trong đó : 16 lần ngày 1, 16 lần ngày 2, 13 lần ngày 3 Ăn 22 ngày 2

06/11/2018

Từ 01/01/2005 đến nay, trong 45 lần đặc biệt về 24. Lotto hay về trong 3 hôm sau

 - Cặp 17-71 về 67 lần, trong đó: 25 lần ngày 1, 24 lần ngày 2, 18 lần ngày 3 

 - Cặp 78-87 về 67 lần, trong đó: 24 lần ngày 1, 20 lần ngày 2, 23 lần ngày 3 Ăn 87 ngày 1

Trong 30 lần 58-85 về 2 nháy gần đây, 2 cặp lotto thường về trong 3 ngày sau đó :

-Lotto 68-86 về 47 lần, trong đó : 14 lần ngày 1, 18 lần ngày 2, 15 lần ngày 3 Ăn 68 ngày 3

-Lotto 29-92 về 45 lần, trong đó : 13 lần ngày 1, 14 lần ngày 2, 18 lần ngày 3 Ăn 29** ngày 1

05/11/2018

Từ 01/01/2005 đến nay, trong 45 lần đặc biệt về 44. Lotto hay về trong 3 hôm sau

 - Cặp 37-73 về 71 lần, trong đó: 25 lần ngày 1, 21 lần ngày 2, 25 lần ngày 3 Ăn 73 ngày 2

 - Cặp 15-51 về 67 lần, trong đó: 21 lần ngày 1, 23 lần ngày 2, 23 lần ngày 3 Ăn 51 ngày 1

Trong 30 lần 02-20 về 2 nháy gần đây, 2 cặp lotto thường về trong 3 ngày sau đó :

-Lotto 38-83 về 48 lần, trong đó : 17 lần ngày 1, 16 lần ngày 2, 15 lần ngày 3 Ăn 83 ngày 2

-Lotto 29-92 về 45 lần, trong đó : 15 lần ngày 1, 14 lần ngày 2, 16 lần ngày 3 Ăn 29** ngày 2

04/11/2018

Từ 01/01/2005 đến nay, trong 45 lần đặc biệt về 32. Lotto hay về trong 3 hôm sau

 - Cặp 58-85 về 70 lần, trong đó: 24 lần ngày 1, 25 lần ngày 2, 21 lần ngày 3 Ăn 58** ngày 2

 - Cặp 38-83 về 67 lần, trong đó: 23 lần ngày 1, 24 lần ngày 2, 20 lần ngày 3 Ăn 83 ngày 1

Trong 30 lần 13-31 về 2 nháy gần đây, 2 cặp lotto thường về trong 3 ngày sau đó :

-Lotto 57-75 về 50 lần, trong đó : 15 lần ngày 1, 18 lần ngày 2, 17 lần ngày 3 Ăn 57 ngày 1

-Lotto 29-92 về 48 lần, trong đó : 15 lần ngày 1, 17 lần ngày 2, 16 lần ngày 3 Ăn 92** ngày 1

03/11/2018

Từ 01/01/2005 đến nay, trong 45 lần đặc biệt về 48. Lotto hay về trong 3 hôm sau

 - Cặp 11-66 về 69 lần, trong đó: 22 lần ngày 1, 17 lần ngày 2, 30 lần ngày 3

 - Cặp 24-42 về 69 lần, trong đó: 26 lần ngày 1, 22 lần ngày 2, 21 lần ngày 3 Ăn 24 ngày 3

Trong 30 lần 17-71 về 2 nháy gần đây, 2 cặp lotto thường về trong 3 ngày sau đó :

-Lotto 67-76 về 47 lần, trong đó : 13 lần ngày 1, 18 lần ngày 2, 16 lần ngày 3 Ăn 76 ngày 1

-Lotto 78-87 về 47 lần, trong đó : 12 lần ngày 1, 16 lần ngày 2, 19 lần ngày 3 Ăn 87** ngày 1

02/11/2018

Từ 01/01/2005 đến nay, trong 45 lần đặc biệt về 89. Lotto hay về trong 3 hôm sau

 - Cặp 48-84 về 67 lần, trong đó: 27 lần ngày 1, 16 lần ngày 2, 24 lần ngày 3 Ăn 48 ngày 1

 - Cặp 59-95 về 67 lần, trong đó: 17 lần ngày 1, 20 lần ngày 2, 30 lần ngày 3 Ăn 59 ngày 2

Trong 30 lần 01-10 về 2 nháy gần đây, 2 cặp lotto thường về trong 3 ngày sau đó :

-Lotto 79-97 về 47 lần, trong đó : 15 lần ngày 1, 16 lần ngày 2, 16 lần ngày 3

-Lotto 25-52 về 44 lần, trong đó : 17 lần ngày 1, 15 lần ngày 2, 12 lần ngày 3

01/11/2018

Từ 01/01/2005 đến nay, trong 45 lần đặc biệt về 35. Lotto hay về trong 3 hôm sau

 - Cặp 11-66 về 67 lần, trong đó: 21 lần ngày 1, 26 lần ngày 2, 20 lần ngày 3 

 - Cặp 68-86 về 64 lần, trong đó: 21 lần ngày 1, 21 lần ngày 2, 22 lần ngày 3 Ăn 68,86 ngày 2

Trong 30 lần 23-32 về 2 nháy gần đây, 2 cặp lotto thường về trong 3 ngày sau đó :

-Lotto 09-90 về 46 lần, trong đó : 15 lần ngày 1, 17 lần ngày 2, 14 lần ngày 3 Ăn 09 ngày 1

-Lotto 11-66 về 45 lần, trong đó : 15 lần ngày 1, 15 lần ngày 2, 15 lần ngày 3

31/10/2018

Từ 01/01/2005 đến nay, trong 45 lần đặc biệt về 18. Lotto hay về trong 3 hôm sau

 - Cặp 11-66 về 68 lần, trong đó: 24 lần ngày 1, 19 lần ngày 2, 25 lần ngày 3 

 - Cặp 09-90 về 64 lần, trong đó: 21 lần ngày 1, 21 lần ngày 2, 22 lần ngày 3 Ăn 09 ngày 2

Trong 30 lần 34-43  về 2 nháy gần đây, 2 cặp lotto thường về trong 3 ngày sau đó :

-Lotto 22-77 về 44 lần, trong đó : 12 lần ngày 1, 18 lần ngày 2, 14 lần ngày 3 Ăn 37** ngày 2

-Lotto 37-73 về 43 lần, trong đó : 17 lần ngày 1, 11 lần ngày 2, 15 lần ngày 3 Ăn 37,73 ngày 1

30/10/2018

Từ 01/01/2005 đến nay, trong 45 lần đặc biệt về 74. Lotto hay về trong 3 hôm sau

 - Cặp 04-40 về 66 lần, trong đó: 25 lần ngày 1, 20 lần ngày 2, 21 lần ngày 3 Ăn 04 ngày 3

 - Cặp 56-65 về 62 lần, trong đó: 22 lần ngày 1, 22 lần ngày 2, 18 lần ngày 3 Ăn 65 ngày 1

Trong 30 lần 17-71  về 2 nháy gần đây, 2 cặp lotto thường về trong 3 ngày sau đó :

-Lotto 78-87 về 48 lần, trong đó : 13 lần ngày 1, 16 lần ngày 2, 19 lần ngày 3

-Lotto 67-76 về 47 lần, trong đó : 14 lần ngày 1, 17 lần ngày 2, 16 lần ngày 3 Ăn 67 ngày 2

29/10/2018

Từ 01/01/2005 đến nay, trong 45 lần đặc biệt về 86. Lotto hay về trong 3 hôm sau

 - Cặp 89-98 về 77 lần, trong đó: 24 lần ngày 1, 25 lần ngày 2, 28 lần ngày 3 Ăn 98 ngày 1

 - Cặp 11-66 về 72 lần, trong đó: 25 lần ngày 1, 24 lần ngày 2, 23 lần ngày 3 Ăn 11 ngày 1

Trong 30 lần 34-43  về 2 nháy gần đây, 2 cặp lotto thường về trong 3 ngày sau đó :

-Lotto 22-77 về 46 lần, trong đó : 13 lần ngày 1, 18 lần ngày 2, 15 lần ngày 3 Ăn 22 ngày 2

-Lotto 02-20 về 45 lần, trong đó : 11 lần ngày 1, 19 lần ngày 2, 15 lần ngày 3

28/10/2018

Từ 01/01/2005 đến nay, trong 45 lần đặc biệt về 94. Lotto hay về trong 3 hôm sau

 - Cặp 17-71 về 65 lần, trong đó: 20 lần ngày 1, 22 lần ngày 2, 23 lần ngày 3 Ăn 17,71 ngày 2

 - Cặp 01-10 về 64 lần, trong đó: 23 lần ngày 1, 22 lần ngày 2, 19 lần ngày 3 

Trong 30 lần 46-64  về 2 nháy gần đây, 2 cặp lotto thường về trong 3 ngày sau đó :

-Lotto 09-90 về 47 lần, trong đó : 18 lần ngày 1, 12 lần ngày 2, 17 lần ngày 3 Ăn 90 ngày 1

-Lotto 17-71 về 45 lần, trong đó : 15 lần ngày 1, 14 lần ngày 2, 16 lần ngày 3 Ăn 17,71 ngày 2

27/10/2018

Từ 01/01/2005 đến nay, trong 45 lần đặc biệt về 33. Lotto hay về trong 3 hôm sau

 - Cặp 07-70 về 75 lần, trong đó: 26 lần ngày 1, 27 lần ngày 2, 22 lần ngày 3 

 - Cặp 11-66 về 71 lần, trong đó: 21 lần ngày 1, 24 lần ngày 2, 26 lần ngày 3 Ăn 66** ngày 1

Trong 30 lần 49-94  về 2 nháy gần đây, 2 cặp lotto thường về trong 3 ngày sau đó :

-Lotto 36-63 về 47 lần, trong đó : 15 lần ngày 1, 18 lần ngày 2, 14 lần ngày 3 Ăn 63 ngày 2

-Lotto 56-65 về 46 lần, trong đó : 16 lần ngày 1, 16 lần ngày 2, 14 lần ngày 3 Ăn 65 ngày 1

26/10/2018

Từ 01/01/2005 đến nay, trong 45 lần đặc biệt về 38. Lotto hay về trong 3 hôm sau

 - Cặp 47-74 về 67 lần, trong đó: 24 lần ngày 1, 21 lần ngày 2, 21 lần ngày 3 Ăn 47 ngày 1

 - Cặp 23-32 về 64 lần, trong đó: 24 lần ngày 1, 18 lần ngày 2, 22 lần ngày 3 Ăn 32 ngày 2

Trong 30 lần 01-10 về 2 nháy gần đây, 2 cặp lotto thường về trong 3 ngày sau đó :

-Lotto 79-97 về 49 lần, trong đó : 15 lần ngày 1, 17 lần ngày 2, 17 lần ngày 3

-Lotto 04-40 về 44 lần, trong đó : 14 lần ngày 1, 16 lần ngày 2, 14 lần ngày 3 Ăn 40 ngày 3

25/10/2018

Từ 01/01/2005 đến nay, trong 45 lần đặc biệt về 03. Lotto hay về trong 3 hôm sau

 - Cặp 49-94 về 65 lần, trong đó: 20 lần ngày 1, 22 lần ngày 2, 23 lần ngày 3 Ăn 49,94 ngày 2

 - Cặp 02-20 về 64 lần, trong đó: 23 lần ngày 1, 21 lần ngày 2, 20 lần ngày 3 Ăn 02 ngày 1

Trong 30 lần 04-40 về 2 nháy gần đây, 2 cặp lotto thường về trong 3 ngày sau đó :

-Lotto 28-82 về 50 lần, trong đó : 19 lần ngày 1, 14 lần ngày 2, 17 lần ngày 3 Ăn 82 ngày 2

-Lotto 04-40 về 45 lần, trong đó : 15 lần ngày 1, 14 lần ngày 2, 16 lần ngày 3

24/10/2018

Từ 01/01/2005 đến nay, trong 45 lần đặc biệt về 62. Lotto hay về trong 3 hôm sau

 - Cặp 25-52 về 71 lần, trong đó: 26 lần ngày 1, 24 lần ngày 2, 21 lần ngày 3 Ăn 52** ngày 1

 - Cặp 18-81 về 67 lần, trong đó: 21 lần ngày 1, 21 lần ngày 2, 25 lần ngày 3 Ăn 81** ngày 1

Trong 30 lần 44-99 về 2 nháy gần đây, 2 cặp lotto thường về trong 3 ngày sau đó :

-Lotto 56-65 về 47 lần, trong đó : 12 lần ngày 1, 16 lần ngày 2, 19 lần ngày 3 Ăn 65 ngày 2

-Lotto 18-81 về 45 lần, trong đó : 13 lần ngày 1, 14 lần ngày 2, 18 lần ngày 3 Ăn 81** ngày 1

23/10/2018

Từ 01/01/2005 đến nay, trong 45 lần đặc biệt về 58. Lotto hay về trong 3 hôm sau

 - Cặp 26-62 về 70 lần, trong đó: 26 lần ngày 1, 26 lần ngày 2, 18 lần ngày 3 Ăn 62** ngày 1

 - Cặp 45-54 về 65 lần, trong đó: 18 lần ngày 1, 22 lần ngày 2, 25 lần ngày 3 Ăn 45 ngày 1

Trong 30 lần 24-42 về 2 nháy gần đây, 2 cặp lotto thường về trong 3 ngày sau đó :

-Lotto 12-21 về 45 lần, trong đó : 17 lần ngày 1, 16 lần ngày 2, 12 lần ngày 3 Ăn 12 ngày 3

-Lotto 25-52 về 45 lần, trong đó : 15 lần ngày 1, 16 lần ngày 2, 14 lần ngày 3 Ăn 52** ngày 2

22/10/2018

Từ 01/01/2005 đến nay, trong 45 lần đặc biệt về 32. Lotto hay về trong 3 hôm sau

 - Cặp 58-85 về 69 lần, trong đó: 23 lần ngày 1, 25 lần ngày 2, 21 lần ngày 3 Ăn 58,85 ngày 1

 - Cặp 38-83 về 68 lần, trong đó: 23 lần ngày 1, 25 lần ngày 2, 20 lần ngày 3

Trong 30 lần 45-54 về 2 nháy gần đây, 2 cặp lotto thường về trong 3 ngày sau đó :

-Lotto 26-62 về 48 lần, trong đó : 20 lần ngày 1, 12 lần ngày 2, 16 lần ngày 3 Ăn 62 ngày 1

-Lotto 04-40 về 43 lần, trong đó : 11 lần ngày 1, 15 lần ngày 2, 17 lần ngày 3 Ăn 04 ngày 2

21/10/2018

Từ 01/01/2005 đến nay, trong 45 lần đặc biệt về 28. Lotto hay về trong 3 hôm sau

 - Cặp 39-93 về 60 lần, trong đó: 24 lần ngày 1, 16 lần ngày 2, 20 lần ngày 3 Ăn 93 ngày 2

 - Cặp 67-76 về 59 lần, trong đó: 18 lần ngày 1, 18 lần ngày 2, 23 lần ngày 3

Trong 30 lần 34-43 về 2 nháy gần đây, 2 cặp lotto thường về trong 3 ngày sau đó :

-Lotto 22-77 về 47 lần, trong đó : 13 lần ngày 1, 18 lần ngày 2, 16 lần ngày 3 

-Lotto 02-20 về 46 lần, trong đó : 10 lần ngày 1, 20 lần ngày 2, 16 lần ngày 3 Ăn 02 ngày 1

20/10/2018

Từ 01/01/2005 đến nay, trong 45 lần đặc biệt về 14. Lotto hay về trong 3 hôm sau

 - Cặp 79-97 về 72 lần, trong đó: 23 lần ngày 1, 27 lần ngày 2, 22 lần ngày 3 Ăn 79 ngày 1

 - Cặp 12-21 về 65 lần, trong đó: 22 lần ngày 1, 24 lần ngày 2, 19 lần ngày 3 Ăn 12**,21** ngày 3

Trong 30 lần 67-76 về 2 nháy gần đây, 2 cặp lotto thường về trong 3 ngày sau đó :

-Lotto 29-92 về 45 lần, trong đó : 13 lần ngày 1, 14 lần ngày 2, 18 lần ngày 3 Ăn 92 ngày 3

-Lotto 56-65 về 45 lần, trong đó : 14 lần ngày 1, 14 lần ngày 2, 17 lần ngày 3 Ăn 56 ngày 1

19/10/2018

Từ 01/01/2005 đến nay, trong 45 lần đặc biệt về 50. Lotto hay về trong 3 hôm sau

 - Cặp 67-76 về 63 lần, trong đó: 15 lần ngày 1, 24 lần ngày 2, 24 lần ngày 3 Ăn 67** ngày 1

 - Cặp 02-20 về 62 lần, trong đó: 24 lần ngày 1, 19 lần ngày 2, 19 lần ngày 3 Ăn 02 ngày 1

Trong 30 lần 69-96 về 2 nháy gần đây, 2 cặp lotto thường về trong 3 ngày sau đó :

-Lotto 45-54 về 50 lần, trong đó : 18 lần ngày 1, 18 lần ngày 2, 14 lần ngày 3 Ăn 54 ngày 1

-Lotto 18-81 về 49 lần, trong đó : 18 lần ngày 1, 16 lần ngày 2, 15 lần ngày 3 Ăn 18 ngày 3

18/10/2018

Từ 01/01/2005 đến nay, trong 45 lần đặc biệt về 16. Lotto hay về trong 3 hôm sau

 - Cặp 26-62 về 67 lần, trong đó: 22 lần ngày 1, 26 lần ngày 2, 19 lần ngày 3 

 - Cặp 01-10 về 64 lần, trong đó: 22 lần ngày 1, 21 lần ngày 2, 21 lần ngày 3 Ăn 10 ngày 1

Trong 30 lần 07-70 về 2 nháy gần đây, 2 cặp lotto thường về trong 3 ngày sau đó :

-Lotto 67-76 về 49 lần, trong đó : 13 lần ngày 1, 16 lần ngày 2, 20 lần ngày 3 Ăn 67** ngày 2

-Lotto 03-30 về 46 lần, trong đó : 16 lần ngày 1, 15 lần ngày 2, 15 lần ngày 3

17/10/2018

Từ 01/01/2005 đến nay, trong 45 lần đặc biệt về 24. Lotto hay về trong 3 hôm sau

 - Cặp 17-71 về 66 lần, trong đó: 25 lần ngày 1, 23 lần ngày 2, 18 lần ngày 3 Ăn 17 ngày 1

 - Cặp 24-42 về 65 lần, trong đó: 20 lần ngày 1, 25 lần ngày 2, 20 lần ngày 3 Ăn 24 ngày 3

Trong 30 lần 49-94 về 2 nháy gần đây, 2 cặp lotto thường về trong 3 ngày sau đó :

-Lotto 36-63 về 49 lần, trong đó : 15 lần ngày 1, 20 lần ngày 2, 14 lần ngày 3

-Lotto 56-65 về 46 lần, trong đó : 16 lần ngày 1, 17 lần ngày 2, 13 lần ngày 3 Ăn 65 ngày 3

1
Hỗ trợ nạp thẻ cào