Hệ thống thống kê xổ số hàng đầu
CHÚNG TÔI SỞ HỮU CÁC CÔNG CỤ GIÚP ĐƯA RA CON SỐ CÓ TỈ LỆ CAO NHẤT CÁC GÓI DỊCH VỤ BAO GỒM : VIP SONG THỦ 2 NGÀY, 3 NGÀY - BẠCH THỦ 2 NGÀY , 3 NGÀY - CÙNG CÁC THỐNG KÊ MIỄN PHÍ

Bạc Nhớ Chọn Lọc 3

Thống Kê bạc Nhớ gồm các thống kê :

Loto về theo đặc biệt                                           Loto về theo đầu câm

Loto về theo giải                                                  Loto về theo đuôi câm  

Loto về theo loto về nhiều nháy                         Loto về theo tổng câm

Bộ 2 loto về cùng nhau                                        Bộ 3 loto về cùng nhau

Bộ 4 loto về cùng nhau

Đây là những thống kê chọn lọc để đưa lên, là cơ sở cho cặp nuôi 3 ngày sau đó: 

Để nạp tiền vào tài khoản bằng thẻ cào các bạn vui lòng liên hệ tại đây

19/08/2018
Bạn cần mua VIP để xem : Mua VIP này
18/08/2018
Bạn cần mua VIP để xem : Mua VIP này
17/08/2018
Bạn cần mua VIP để xem : Mua VIP này
16/08/2018

Từ 01/01/2005 đến nay, trong 45 lần đặc biệt về 62. Lotto hay về trong 3 hôm sau

- Cặp 25-52 về 69 lần, trong đó: 25 lần ngày 1, 24 lần ngày 2, 20 lần ngày 3 Về 25** ngày 2

- Cặp 07-70 về 67 lần, trong đó: 23 lần ngày 1, 25 lần ngày 2, 19 lần ngày 3 Về 70 ngày 2

Trong 30 lần 29,92 về 2 nháy gần đây, 2 cặp lotto thường về trong 3 ngày sau đó :

-Lotto 14-41 về 45 lần, trong đó : 14 lần ngày 1, 16 lần ngày 2, 15 lần ngày 3 Về 14 ngày 3

-Lotto 02-20 về 44 lần, trong đó : 13 lần ngày 1, 13 lần ngày 2, 18 lần ngày 3 Về 20 ngày 1

15/08/2018

Từ 01/01/2005 đến nay, trong 45 lần đặc biệt về 86. Lotto hay về trong 3 hôm sau

- Cặp 89-98 về 78 lần, trong đó: 24 lần ngày 1, 25 lần ngày 2, 19 lần ngày 3 Về 98 ngày 1

- Cặp 11-66 về 72 lần, trong đó: 25 lần ngày 1, 23 lần ngày 2, 24 lần ngày 3 Về 66 ngày 2

Trong 30 lần 37,73 về 2 nháy gần đây, 2 cặp lotto thường về trong 3 ngày sau đó :

- Lotto 22-77 về 51 lần, trong đó : 15 lần ngày 1, 14 lần ngày 2, 22 lần ngày 3 Về 77 ngày 1

-Lotto 79-97 về 46 lần, trong đó : 16 lần ngày 1, 16 lần ngày 2, 14 lần ngày 3  Về 79 ngày 1

14/08/2018

Từ 01/01/2005 đến nay, trong 45 lần đặc biệt về 49. Lotto hay về trong 3 hôm sau

- Cặp 36-63 về 67 lần, trong đó: 27 lần ngày 1, 24 lần ngày 2, 16 lần ngày 3 

- Cặp 33-88 về 65 lần, trong đó: 26 lần ngày 1, 20 lần ngày 2, 19 lần ngày 3 Về 88 ngày 3

Trong 30 lần 48,84 về 2 nháy gần đây, 2 cặp lotto thường về trong 3 ngày sau đó :

- Lotto 04-40 về 45 lần, trong đó : 17 lần ngày 1, 20 lần ngày 2, 8 lần ngày 3 Về 04 ngày 2

-Lotto 25-52 về 45 lần, trong đó : 12 lần ngày 1, 17 lần ngày 2, 16 lần ngày 3 Về 25 ngày 1

13/08/2018

Từ 01/01/2005 đến nay, trong 45 lần đặc biệt về 77. Lotto hay về trong 3 hôm sau

- Cặp 09-90 về 64 lần, trong đó: 21 lần ngày 1, 23 lần ngày 2, 20 lần ngày 3 Về 09 ngày 2

- Cặp 17-71 về 64 lần, trong đó: 12 lần ngày 1, 24 lần ngày 2, 28 lần ngày 3 

Trong 30 lần 67,76 về 2 nháy gần đây, 2 cặp lotto thường về trong 3 ngày sau đó :

- Lotto 29-92 về 46 lần, trong đó : 14 lần ngày 1, 16 lần ngày 2, 16 lần ngày 3 Về 29 ngày 1

- Lotto 28-82 về 44 lần, trong đó : 18 lần ngày 1, 10 lần ngày 2, 16 lần ngày 3 Về 82 ngày 2

12/08/2018

Từ 01/01/2005 đến nay, trong 45 lần đặc biệt về 60. Lotto hay về trong 3 hôm sau

- Cặp 36-63 về 69 lần, trong đó: 19 lần ngày 1, 21 lần ngày 2, 29 lần ngày 3

- Cặp 01-10 về 67 lần, trong đó: 23 lần ngày 1, 23 lần ngày 2, 21 lần ngày 3 Về 01** ngày 2

Trong 30 lần 18,81 về 2 nháy gần đây, 2 cặp lotto thường về trong 3 ngày sau đó :

- Lotto 11-66 về 46 lần, trong đó : 13 lần ngày 1, 20 lần ngày 2, 13 lần ngày 3 Về 66 ngày 3

- Lotto 37-73 về 46 lần, trong đó : 16 lần ngày 1, 18 lần ngày 2, 12 lần ngày 3 Về 37 ngày 2

11/08/2018

Từ 01/01/2005 đến nay, trong 45 lần đặc biệt về 81. Lotto hay về trong 3 hôm sau

- Cặp 47-74 về 72 lần, trong đó: 26 lần ngày 1, 22 lần ngày 2, 24 lần ngày 3 Về 74 ngày 2

- Cặp 79-97 về 64 lần, trong đó: 22 lần ngày 1, 26 lần ngày 2, 16 lần ngày 3 

Trong 30 lần 79,97 về 2 nháy gần đây, 2 cặp lotto thường về trong 3 ngày sau đó :

- Lotto 67-76 về 55 lần, trong đó : 20 lần ngày 1, 18 lần ngày 2, 17 lần ngày 3 Về 67 ngày 1

- Lotto 36-63 về 51 lần, trong đó : 14 lần ngày 1, 16 lần ngày 2, 21 lần ngày 3

10/08/2018

Từ 01/01/2005 đến nay, trong 45 lần đặc biệt về 17. Lotto hay về trong 3 hôm sau

- Cặp 23-32 về 68 lần, trong đó: 27 lần ngày 1, 17 lần ngày 2, 24 lần ngày 3 Về 23 ngày 1

- Cặp 13-31 về 67 lần, trong đó: 22 lần ngày 1, 23 lần ngày 2, 22 lần ngày 3 Về 31** ngày 1

Trong 30 lần 69,96 về 2 nháy gần đây, 2 cặp lotto thường về trong 3 ngày sau đó :

- Lotto 45-54 về 48 lần, trong đó : 16 lần ngày 1, 18 lần ngày 2, 14 lần ngày 3 Về 45 ngày 2

- Lotto 13-31 về 44 lần, trong đó : 14 lần ngày 1, 16 lần ngày 2, 14 lần ngày 3 Về 31** ngày 1

09/08/2018

Từ 01/01/2005 đến nay, trong 45 lần đặc biệt về 29. Lotto hay về trong 3 hôm sau

- Cặp 68-86 về 70 lần, trong đó: 27 lần ngày 1, 21 lần ngày 2, 22 lần ngày 3 Về 68,86 ngày 1

- Cặp 34-43 về 64 lần, trong đó: 23 lần ngày 1, 21 lần ngày 2, 20 lần ngày 3 Về 34 ngày 2

Trong 30 lần 47,74 về 2 nháy gần đây, 2 cặp lotto thường về trong 3 ngày sau đó :

- Lotto 22-77 về 51 lần, trong đó : 17 lần ngày 1, 12 lần ngày 2, 22 lần ngày 3 Về 77 ngày 1

- Lotto 14-41 về 45 lần, trong đó : 10 lần ngày 1, 19 lần ngày 2, 16 lần ngày 3

08/08/2018

Từ 01/01/2005 đến nay, trong 45 lần đặc biệt về 23. Lotto hay về trong 3 hôm sau

- Cặp 33-88 về 66 lần, trong đó: 22 lần ngày 1, 26 lần ngày 2, 26 lần ngày 3 Về 88 ngày 2

- Cặp 09-90 về 64 lần, trong đó: 19 lần ngày 1, 26 lần ngày 2, 19 lần ngày 3 

Trong 30 lần 56,65 về 2 nháy gần đây, 2 cặp lotto thường về trong 3 ngày sau đó :

- Lotto 22-77 về 47 lần, trong đó : 14 lần ngày 1, 18 lần ngày 2, 15 lần ngày 3 Về 77 ngày 2

- Lotto 89-98 về 46 lần, trong đó : 16 lần ngày 1, 14 lần ngày 2, 16 lần ngày 3 Về 89 ngày 1

07/08/2018

Từ 01/01/2005 đến nay, trong 45 lần đặc biệt về 14. Lotto hay về trong 3 hôm sau

- Cặp 79-97 về 72 lần, trong đó: 22 lần ngày 1, 27 lần ngày 2, 23 lần ngày 3 Về 79,97 ngày 1

- Cặp 12-21 về 66 lần, trong đó: 23 lần ngày 1, 24 lần ngày 2, 19 lần ngày 3 Về 12** ngày 3

Trong 30 lần 27,72 về 3 nháy gần đây, 2 cặp lotto thường về trong 3 ngày sau đó :

- Lotto 45-54 về 51 lần, trong đó : 15 lần ngày 1, 20 lần ngày 2, 16 lần ngày 3 

- Lotto 03-30 về 45 lần, trong đó : 18 lần ngày 1, 15 lần ngày 2, 12 lần ngày 3

06/08/2018

Từ 01/01/2005 đến nay, trong 45 lần đặc biệt về 38. Lotto hay về trong 3 hôm sau

- Cặp 47-74 về 66 lần, trong đó: 24 lần ngày 1, 22 lần ngày 2, 20 lần ngày 3 Về 74** ngày 3

- Cặp 23-32 về 64 lần, trong đó: 24 lần ngày 1, 17 lần ngày 2, 23 lần ngày 3 Về 32 ngày 1

Trong 30 lần 58,85 về 2 nháy gần đây, 2 cặp lotto thường về trong 3 ngày sau đó :

- Lotto 27-72 về 45 lần, trong đó : 12 lần ngày 1, 18 lần ngày 2, 15 lần ngày 3 Về 27**,72 ngày 1

- Lotto 58-85 về 45 lần, trong đó : 15 lần ngày 1, 18 lần ngày 2, 12 lần ngày Về 58 ngày 1

05/08/2018

Từ 01/01/2005 đến nay, trong 45 lần đặc biệt về 24. Lotto hay về trong 3 hôm sau

- Cặp 17-71 về 66 lần, trong đó: 25 lần ngày 1, 22 lần ngày 2, 19 lần ngày 3 Về 17 ngày 1

- Cặp 24-42 về 65 lần, trong đó: 20 lần ngày 1, 25 lần ngày 2, 22 lần ngày 3 

Trong 30 lần 26,62 về 2 nháy gần đây, 2 cặp lotto thường về trong 3 ngày sau đó :

- Lotto 68-86 về 47 lần, trong đó : 16 lần ngày 1, 13 lần ngày 2, 18 lần ngày 3 Về 86 ngày 3

- Lotto 11-66 về 46 lần, trong đó : 12 lần ngày 1, 16 lần ngày 2, 18 lần ngày 3 Về 11,66 ngày 1

04/08/2018

Từ 01/01/2005 đến nay, trong 45 lần đặc biệt về 86. Lotto hay về trong 3 hôm sau

- Cặp 89-98 về 80 lần, trong đó: 25 lần ngày 1, 26 lần ngày 2, 19 lần ngày 3 Về 98 ngày 3

- Cặp 11-66 về 72 lần, trong đó: 25 lần ngày 1, 23 lần ngày 2, 24 lần ngày 3 Về 66 ngày 1

Trong 30 lần 36,63 về 2 nháy gần đây, 2 cặp lotto thường về trong 3 ngày sau đó :

- Lotto 67-76 về 47 lần, trong đó : 15 lần ngày 1, 17 lần ngày 2, 15 lần ngày 3 Về 67,76 ngày 2

- Lotto 37-73 về 46 lần, trong đó : 11 lần ngày 1, 15 lần ngày 2, 20 lần ngày 3 Về 37 ngày 3

03/08/2018

Từ 01/01/2005 đến nay, trong 45 lần đặc biệt về 38. Lotto hay về trong 3 hôm sau

- Cặp 47-74 về 66 lần, trong đó: 24 lần ngày 1, 22 lần ngày 2, 20 lần ngày 3 Về 74 ngày 2

- Cặp 44-99 về 65 lần, trong đó: 24 lần ngày 1, 22 lần ngày 2, 19 lần ngày 3 Về 44 ngày 1

Trong 30 lần 44,99 về 3 nháy gần đây, 2 cặp lotto thường về trong 3 ngày sau đó :

- Lotto 11-66 về 45 lần, trong đó : 15 lần ngày 1, 11 lần ngày 2, 19 lần ngày 3 Về 66 ngày 1

- Lotto 08-80 về 44 lần, trong đó : 13 lần ngày 1, 16 lần ngày 2, 15 lần ngày 3 Về 80 ngày 1

02/08/2018

Từ 01/01/2005 đến nay, trong 45 lần đặc biệt về 28. Lotto hay về trong 3 hôm sau

- Cặp 39-93 về 58 lần, trong đó: 24 lần ngày 1, 16 lần ngày 2, 18 lần ngày 3 Về 39,93 ngày 3

- Cặp 67-76 về 56 lần, trong đó: 17 lần ngày 1, 17 lần ngày 2, 22 lần ngày 3 Về 67** ngày 1

Trong 30 lần 11,66 về 3 nháy gần đây, 2 cặp lotto thường về trong 3 ngày sau đó :

- Lotto 38-83 về 50 lần, trong đó : 16 lần ngày 1, 16 lần ngày 2, 18 lần ngày 3 Về 38 ngày 1

- Lotto 04-40 về 47 lần, trong đó : 20 lần ngày 1, 11 lần ngày 2, 16 lần ngày 3 Về 40 ngày 1

01/08/2018

Từ 01/01/2005 đến nay, trong 45 lần đặc biệt về 36. Lotto hay về trong 3 hôm sau

- Cặp 07-70 về 69 lần, trong đó: 21 lần ngày 1, 21 lần ngày 2, 27 lần ngày 3 Về 07 ngày 1

- Cặp 37-73 về 68 lần, trong đó: 22 lần ngày 1, 23 lần ngày 2, 23 lần ngày 3 Về 73 ngày 2

Trong 30 lần 67,76 về 2 nháy gần đây, 2 cặp lotto thường về trong 3 ngày sau đó :

- Lotto 28-82 về 44 lần, trong đó : 17 lần ngày 1, 11 lần ngày 2, 16 lần ngày 3 Về 28 ngày 1

- Lotto 11-66 về 43 lần, trong đó : 13 lần ngày 1, 14 lần ngày 2, 16 lần ngày 3 Về 11**,66 ngày 1

31/07/2018

Từ 01/01/2005 đến nay, trong 45 lần đặc biệt về 72. Lotto hay về trong 3 hôm sau

- Cặp 67-76 về 68 lần, trong đó: 21 lần ngày 1, 23 lần ngày 2, 24 lần ngày 3 Về 76** ngày 1

- Cặp 00-55 về 65 lần, trong đó: 23 lần ngày 1, 23 lần ngày 2, 21 lần ngày 3 Về 55 ngày 2

Trong 30 lần 79,97 về 2 nháy gần đây, 2 cặp lotto thường về trong 3 ngày sau đó :

- Lotto 67-76 về 54 lần, trong đó : 19 lần ngày 1, 17 lần ngày 2, 18 lần ngày 3 Về 76** ngày 1

- Lotto 36-63 về 48 lần, trong đó : 12 lần ngày 1, 16 lần ngày 2, 20 lần ngày 3 Về 36 ngày 1

30/07/2018

Từ 01/01/2005 đến nay, trong 45 lần đặc biệt về 92. Lotto hay về trong 3 hôm sau

- Cặp 12-21 về 69 lần, trong đó: 27 lần ngày 1, 24 lần ngày 2, 18 lần ngày 3 Về 21 ngày 3

- Cặp 26-62 về 65 lần, trong đó: 25 lần ngày 1, 23 lần ngày 2, 17 lần ngày 3 Về 26 ngày 2

Trong 30 lần 39.93 về 3 nháy gần đây, 2 cặp lotto thường về trong 3 ngày sau đó :

- Lotto 29-92 về 47 lần, trong đó : 18 lần ngày 1, 12 lần ngày 2, 17 lần ngày 3 Về 92 ngày 1

- Lotto 04-40 về 45 lần, trong đó : 14 lần ngày 1, 13 lần ngày 2, 18 lần ngày 3

29/07/2018

Từ 01/01/2005 đến nay, trong 45 lần đặc biệt về 33. Lotto hay về trong 3 hôm sau

- Cặp 07-70 về 74 lần, trong đó: 26 lần ngày 1, 27 lần ngày 2, 21 lần ngày 3 Về 70 ngày 3

- Cặp 11-66 về 69 lần, trong đó: 20 lần ngày 1, 24 lần ngày 2, 25 lần ngày 3 Về 66 ngày 1

Trong 30 lần 67,76 về 2 nháy gần đây, 2 cặp lotto thường về trong 3 ngày sau đó :

- Lotto 49-94 về 46 lần, trong đó : 16 lần ngày 1, 15 lần ngày 2, 15 lần ngày 3 

- Lotto 28-82 về 46 lần, trong đó : 16 lần ngày 1, 11 lần ngày 2, 17 lần ngày 3 Về 82 ngày 1

28/07/2018

Từ 01/01/2005 đến nay, trong 45 lần đặc biệt về 31. Lotto hay về trong 3 hôm sau

- Cặp 78-87 về 71 lần, trong đó: 22 lần ngày 1, 25 lần ngày 2, 24 lần ngày 3 Về 78** ngày 1

- Cặp 05-50 về 70 lần, trong đó: 25 lần ngày 1, 22 lần ngày 2, 23 lần ngày 3 Về 05 ngày 1

Trong 30 lần 22,77 về 2 nháy gần đây, 2 cặp lotto thường về trong 3 ngày sau đó :

- Lotto 00-55 về 45 lần, trong đó : 15 lần ngày 1, 16 lần ngày 2, 14 lần ngày 3 

- Lotto 29-92 về 45 lần, trong đó : 15 lần ngày 1, 12 lần ngày 2, 18 lần ngày 3 Về 92*** ngày 2

27/07/2018

Từ 01/01/2005 đến nay, trong 45 lần đặc biệt về 56. Lotto hay về trong 3 hôm sau

- Cặp 16-61 về 70 lần, trong đó: 16 lần ngày 1, 29 lần ngày 2, 25 lần ngày 3 Về 16,61 ngày 1

- Cặp 78-87 về 68 lần, trong đó: 22 lần ngày 1, 23 lần ngày 2, 23 lần ngày 3 Về 78** ngày 2

Trong 30 lần 23,32 về 2 nháy gần đây, 2 cặp lotto thường về trong 3 ngày sau đó :

- Lotto 11-66 về 51 lần, trong đó : 18 lần ngày 1, 16 lần ngày 2, 17 lần ngày 3 Về 66 ngày 1

- Lotto 09-90 về 50 lần, trong đó : 17 lần ngày 1, 14 lần ngày 2, 19 lần ngày 3

26/07/2018

Từ 01/01/2005 đến nay, trong 45 lần đặc biệt về 41. Lotto hay về trong 3 hôm sau

- Cặp 33-88 về 61 lần, trong đó: 20 lần ngày 1, 20 lần ngày 2, 21 lần ngày 3 Về 33 ngày 3

- Cặp 39-93 về 60 lần, trong đó: 17 lần ngày 1, 20 lần ngày 2, 23 lần ngày 3 Về 93 ngày 2

Trong 30 lần 26,62 về 2 nháy gần đây, 2 cặp lotto thường về trong 3 ngày sau đó :

- Lotto 68-86 về 46 lần, trong đó : 16 lần ngày 1, 12 lần ngày 2, 18 lần ngày 3 Về 68 ngày 2

- Lotto 08-80 về 43 lần, trong đó : 14 lần ngày 1, 14 lần ngày 2, 15 lần ngày 3 Về 80 ngày 2

25/07/2018

Từ 01/01/2005 đến nay, trong 45 lần đặc biệt về 70. Lotto hay về trong 3 hôm sau

- Cặp 22-77 về 69 lần, trong đó: 21 lần ngày 1, 24 lần ngày 2, 24 lần ngày 3 Về 77 ngày 1

- Cặp 03-30 về 67 lần, trong đó: 19 lần ngày 1, 28 lần ngày 2, 20 lần ngày 3 

Trong 30 lần 19,91 về 2 nháy gần đây, 2 cặp lotto thường về trong 3 ngày sau đó :

- Lotto 19-91 về 44 lần, trong đó : 15 lần ngày 1, 17 lần ngày 2, 12 lần ngày 3 Về 91 ngày 1

- Lotto 27-72 về 43 lần, trong đó : 15 lần ngày 1, 14 lần ngày 2, 14 lần ngày 3 Về 72 ngày 1

24/07/2018

Từ 01/01/2005 đến nay, trong 45 lần đặc biệt về 86. Lotto hay về trong 3 hôm sau

- Cặp 89-98 về 80 lần, trong đó: 25 lần ngày 1, 26 lần ngày 2, 29 lần ngày 3 

- Cặp 11-66 về 70 lần, trong đó: 25 lần ngày 1, 22 lần ngày 2, 23 lần ngày 3 Về 66 ngày 2

Trong 30 lần 67,76 về 2 nháy gần đây, 2 cặp lotto thường về trong 3 ngày sau đó :

- Lotto 49-94 về 46 lần, trong đó : 17 lần ngày 1, 15 lần ngày 2, 14 lần ngày 3

- Lotto 28-82 về 44 lần, trong đó : 16 lần ngày 1, 12 lần ngày 2, 16 lần ngày 3 Về 82 ngày 1

23/07/2018

Từ 01/01/2005 đến nay, trong 45 lần đặc biệt về 92. Lotto hay về trong 3 hôm sau

- Cặp 12-21 về 69 lần, trong đó: 28 lần ngày 1, 23 lần ngày 2, 18 lần ngày 3 Về 21 ngày 2

- Cặp 69-96 về 64 lần, trong đó: 25 lần ngày 1, 23 lần ngày 2, 16 lần ngày 3 Về 69,96 ngày 2

Trong 30 lần 16,61 về 2 nháy gần đây, 2 cặp lotto thường về trong 3 ngày sau đó :

- Lotto 33-88 về 47 lần, trong đó : 18 lần ngày 1, 18lần ngày 2, 11 lần ngày 3 

- Lotto 02-20 về 46 lần, trong đó : 13 lần ngày 1, 14 lần ngày 2, 19 lần ngày 3 Về 02 ngày 1

22/07/2018

Từ 01/01/2005 đến nay, trong 45 lần đặc biệt về 68. Lotto hay về trong 3 hôm sau

- Cặp 01-10 về 64 lần, trong đó: 20 lần ngày 1, 19 lần ngày 2, 25 lần ngày 3 Về 10 ngày 2

- Cặp 69-96 về 64 lần, trong đó: 22 lần ngày 1, 15 lần ngày 2, 27 lần ngày 3 Về 69,96 ngày 1

Trong 30 lần 58,85 về 2 nháy gần đây, 2 cặp lotto thường về trong 3 ngày sau đó :

- Lotto 11-66 về 45 lần, trong đó : 13 lần ngày 1, 16 lần ngày 2, 16 lần ngày 3

- Lotto 27-72 về 44 lần, trong đó : 12 lần ngày 1, 17 lần ngày 2, 15 lần ngày 3 Về 27** ngày 1

21/07/2018

Từ 01/01/2005 đến nay, trong 45 lần đặc biệt về 49. Lotto hay về trong 3 hôm sau

- Cặp 36-63 về 66 lần, trong đó: 26 lần ngày 1, 24 lần ngày 2, 16 lần ngày 3 Về 36 ngày 1

- Cặp 33-88 về 65 lần, trong đó: 26 lần ngày 1, 20 lần ngày 2, 19 lần ngày 3 

Trong 30 lần 13,31 về 3 nháy gần đây, 2 cặp lotto thường về trong 3 ngày sau đó :

- Lotto 22-77 về 48 lần, trong đó : 19 lần ngày 1, 16 lần ngày 2, 13 lần ngày 3

- Lotto 18-81 về 45 lần, trong đó : 15 lần ngày 1, 16 lần ngày 2, 14 lần ngày 3 Về 81 ngày 2

1
Hỗ trợ nạp thẻ cào